Почти всяко второ жилище (около 40 на сто), предложено за продажба, си намира купувач след като е направена отстъпка от цената, сочат данни на посредническите агенции.

Най-често, в над една четвърт от случаите отбивът от цената е от 1000 до 5000 евро. В по около една десета от случаите отстъпката е под 1000 евро или от 5000 до 1000 евро. От 10 000 до 20 000 евро намаляват от офертата си към 6-7 на сто от продавачите. Едва обаче всеки двадесети собственик на имот, изкарал го на пазара, си позволява да отреже над 20 бона в европари, само и само сделката да стане.

Според столични брокери през последните години активният пазар и растящите цени подлъгаха немалко продавачи да покачат неразумно първоначалните си предложения. Подобно поведение често правеше имотите им почти непродаваеми.

С намаляването на динамиката на търсенето от началото на миналата година наблюдаваме тенденция на отрезвяване и повече продавачи са склонни на отстъпка от първоначално обявената цена.

Това се отрази в известна степен положително на бързината на реализация на покупко-продажбите. Около една трета от сделките през миналата година са се сключвали до 2 седмици от обявяването на жилището за продажба.

За разлика обаче от предходната 2017 г. делът на подобна бърза смяна на собствеността е по-нисък с 5 на сто. По мнение на посредници това показва, че купувачите вече по-бавно вземат решение в какъв имот да вложат парите си. За това и се увеличава делът на клиентите решаващи се на покупка между 15 дни и месец и тези, които се колебаят от 1 до 3 месеца. Делът на последните е нараснал с цели 7 на сто за година и вече наближава 30%. Над една година обаче избират имот едва 1-2% от купувачите, а други 4-5 на сто се колебаят между 6 и 12 месеца.

Клиентите проучват внимателно офертите, интересуват се от всяка подробност за имота и във всички случаи се опитват да договорят по-ниска цена.

Според брокери, предпазливостта на купувачите е породена от очакванията за по-високи лихви и задаващото се забавяне на икономиката в Европа. Отделно влияние за стимулиране на изчаквателната им позиция е растящото предлагане на новопостроени жилища, основно в София и в другите най-големи градове, което ги кара да изчакат по-хубави проекти, на комуникативни места.

Посредниците на имотния пазар прогнозират още до средата на годината тези фактори да забавят активността в търсенето.