Електроенергията в годините след началото на пандемията от Covid-19 поскъпна значително, а в бизнес сектора цените за електричество отбелязаха шокиращи нива. По-осезаемо поскъпналата електроенергия усетиха средният и най-вече малкият бизнес. Сред факторите, довели до рекордните цени на електроенергията, но и на другите базови услуги, бяха възстановяващото потребление на енергия след първата вълна на пандемията, рекордно скъпите въглеродни емисии, нарасналите цени на базови суровини и горива, както и по-голямата регионална свързаност в енергетиката в Източна Европа.
 
Как се формира цената на електроенергията

Цената на електроенергията се движи в ритъм с промените в националния енергиен микс, разходите за опазване на околната среда, включително и с промените в метеорологичните условия. Обикновено цените са най-високи през зимата, когато общото потребление е високо, тъй като се включват по-скъпи производства, които да отговорят на увеличеното търсене.
 
В крайната цена за електроенергия се включват още такси за достъп до и пренос по електропреносната мрежа, които в България са регулаторно определени и са дължими на електропреносните дружества, поели ангажимент да поддържат и развиват енергийната инфраструктура в държавата.
 
В момента цените на електроенергията в България се стабилизират и са на значително по-ниски нива от рекордните стойности от 2021 и 2022 г. Въпреки това, навлизайки в зимния сезон се очакват повишения, както на цените, така и на потреблението и за бизнеса е важно да потърси решения, с които да си осигури спокойствие и стабилност по отношение на сметките за ток.
 

a
iStock/Getty Images

 
Възможности за малките бизнеси

Електронната  платформа ТОКИ е създадена, за да подпомогне клиентите в избора им на доставчик на електроенергия. Платформата е разработена и съобразена със специфичните нужди на малкия и среден бизнес. Предимствата, които ТОКИ гарантира на своите абонати, са прозрачни условия и ясни и по-ниски месечни сметки за ток. Електронните фактури и онлайн клиентският портал дават възможност на абонатите на за проследяване на разходите, а изцяло дигиталният процес по смяна на доставчика на електроенергия е изключително полезен инструмент, който спестява време и средства на клиентите.
 
Има няколко опции, които собствениците на малък бизнес могат и следва да имат предвид, когато избират план за потреблението си на енергия и ТОКИ им дава широк избор според нуждите им.
 
Една от възможностите е план с променлива цена. Бизнесите с голямо потребление на електроенергия може да са по-склонни да се възползват от плановете с променлива цена, тъй като те имат по-голям потенциал за спестяване. Но рискът за рязко увеличение на разходите при пик на борсовите цени също е налице. В момента държавата пази бизнесите от този сценарии чрез програмата за компенсации, но въпреки това, фирмите, които избират този план трябва да бъдат внимателни, а най-добре е да се консултират и със специалисти.
 
Друг вариант, който стои пред представителите на бизнеса, е план с фиксирана цена. Сред предимствата на този план следва да подчертаем сигурността и предсказуемостта на разходите за електричество. Това е подходяща опция за бизнеси, за които електроенергията не е основен разход. С този план на практика се елиминира рискът от неочаквани увеличения на цените. Основният недостатък е, че планът с фиксирани цени може да бъде малко по-скъп в краткосрочен план. С такъв план разходите се израняват и не се събират големи сметки за плащане накуп, а пазарният риск се носи изцяло от търговеца.
 
Разбира се, от голямо значение за намаляване на разходите е оптимизиране на потреблението на електроенергия. Тук е редно да се направи подробен анализ на потреблението на месечна база – различните машини, уреди и пособия, както и персоналното използване на електричество на служителите на работното място. Изолацията на пространството също може да спести сериозно изразходваната за отопление или охлаждане електроенергия. ТОКИ работи активно за популяризирането на различни мерки за енергийна ефективност и клиентите на компанията могат да разчитат на ценни съвети в тази посока.
 
Малките бизнеси следва да направят оценка на индивидуалните си нужди и цели, за да вземат информирано решение за това какъв тип план е най-подходящ за тях. Важен фактор при взимане на решение за план за електроенергия е обемът и времето на потребление за всеки бизнес. Бизнесите с голямо потребление или/или със специфично потребление в непикови часови може да са по-склонни да се възползват от плановете с променлива цена, тъй като те имат по-голям потенциал за спестяване особено ако могат да изготвят предварителен разчет на енергийните си нужди. Бизнесите с малко потребление, съсредоточено в пиковите часове на деня, биха постигнали повече сигурност и предвидимост на разходите, а ТОКИ дава възможност и съвети на всеки бизнес, за да избере оптималния план, съобразен със специфичното си потребление.