Детето е готово за училище, а вие готови ли сте? В началото на септември традиционно започва и голямото пазаруване, свързано с предстоящата учебна година.
Подготовката на ученик, съвсем естествено се явява като преразход в семейния бюджет, тъй като накуп се струпва дълъг списък със задължителни консумативи и учебни пособия, от които децата се нуждаят. Колко ще струва това на домакинствата, на фона на средногодишна инфлация от 17,3 процента за страната (по данни на НСИ за юли) и как може да бъдем по-подготвени за подобни извънредни разходи?

Как да подготвим ученик? На пазара се предлагат например някои готови решения за първокласниците, които включват минимален брой пособия и съответно максимална отстъпка, за да стартира малкият ученик.

Бърза справка показва, че тази година цените варират между 50 – 80 лева, като трябва да се уточни, че тези комплекти не включват в себе си задължителните раница и несесер. Те от своя страна варират от минимум 30 лева за комплект до максимум 120 лева, ако искаме да заложим на ергономична опция, която да подсигурява удобство и здравословно разпределение на теглото за малчугана.

Следват учебни помагала, дрехи, екипи за спорт, задължителни униформи (в някои училища), букети за първи учебен ден. Месечните разходи за септември солидно набъбват. Разходите за по-големи деца, съответно обикновено също се покачват.

Как да се подготвим финансово?

На фона на 23% ръст при бързите кредити за страната, на преден план изпъква нуждата от финансово планиране сред масовия потребител, което чрез инвестиции да подсигури подготовка за извънредни разходи, каквито предполага началото на учебната година.

Погрешно е схващането, че за да започнете да инвестирате са нужни определени знания или минимална сума. Спестовният план е инструмент, който предлага възможността да се възползвате от финансовите пазари, с месечна вноска, която може да е дори 50 лв. Научете повече в нашия Наръчник за начинаещи.

Спестовният план обръща логиката на бързия кредит, карайки ежемесечните лишения под формата на вноски да работят за Вас вносителя, вместо да наваксвате непосилни лихви.

Как биха изглеждали парите Ви за извънредни ситуации при минимален риск и минимален срок в един от фондовете на едно от най-старите и награждавани на българския пазар лицензирани управляващи дружества -  ЕЛАНА Фонд Мениджмънт?
 
Период Месечна вноска Печалба Натрупана сума
3 години 50 лв. 101.51 лв. 1,900.51 лв

* Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция.

Това е пример за ЕЛАНА Еврофонд, консервативен фонд, при който ниският риск означава и по-ниска доходност. Съответно, при желание и възможност за инвестиция в балансиран или агресивен фонд, доходността се увеличава, но за сметка на по-висок риск.

Как биха изглеждали вариантите при различни периоди, вноски и рисков профил на фондовете на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт може да проверите чрез този интерактивен калкулатор.
Как да разберете какъв риск можете да поемете? Попълнете анкетата за определяне на инвеститорски профил.
 
Спестовните планове, обвързани с инвестиция в договорен фонд, все още са малко популярни сред българите, а всъщност представляват предпочитана опция за лесно, удобно и ефективно инвестиране по света. Този финансов инструмент позволява да се натрупат значителни суми пари, които костват минимален процент от семейния бюджет. Едновременно с това получавате достъп до инвестиции в компании, чиито акции са трудно достижими за непрофесионалния инвеститор.

Спестовните планове са удобни за хора, които нямат възможност да спестяват или инвестират големи суми, но биха искали да отделят средства, за да постигнат определена цел.
Ако искате да научите повече, свържете се с консултантите на ЕЛАНА по телефон, имейл или чат тук.
Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.