Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

1.09.2009 г.  Текущо ниво - 1.4369

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4038 и 1.3372.

Пробивът над 1.4315 постави дъно в 1.4256 и отключи растеж за 1.4426. Интрадневната тенденция е възходяща с критично ниво в 1.4320 и цел 1.4426, като динамиката при междинните фреймове остава рейнджова.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4390

1.4444

1.4426

1.50+

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.4320

1.4006

1.4209

1.3746

USD/JPY- посока за деня

1.09.2009 г.  Текущо ниво - 93.24
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

Корективното възстановяване от 92.54 тества резистентното 93.20-40, като очакваме низходящата тенденция да бъде възобновена за 91.60. Критично е 94.09.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

93.20-40

99.01

95.90

100.+

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

92.30

90.35

91.67

87.12

GBP/USD- посока за деня

1.09.2009 г.  Текущо ниво - 1.6340

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

След преодоляване на резистентното 1.6229 двойката е с потенциал за тест в 1.6402-40. Интрадневна подкрепа е 1.6329, като въпреки текущият позитивен потенциал очакваме реверсия и пробив под 1.6255 да таргетира 1.5980.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6380

1.6450

1.6440

1.7447

подкрепи  

 

интрадневни

интраседмични

1.6329

1.5980

1.6255

1.5780

USD/CHF- посока за деня

1.09.2009 г.   Текущо ниво - 1.0554
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Налице е минорен низходящ тренд за 1.0501, като отговорно е 1.0599. Очакваме пробив над това ниво да таргетира зоната 1.0720-29.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0599

1.1061

1.0720

1.1493

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.0501

1.0560

---

1.0354

EUR/JPY- посока за деня

1.09.2009 г.  Текущо ниво - 134.04

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

Запазваме негативната си нагласа за 128.89, като очевидно корективната вълна над 132.09 е все още активна и е нужен спад под 133.56 за да бъде потвърдена за завършена.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

134.45

139.60

135.01

145+

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

133.56

130.85

132.18

126.98