Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делта Сток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/USD

1.12.2010 г.
Текущо ниво - 1.3077

Валутната двойка се намира в низходящо движение след максимума достигнат в 1.4283 (04.11.2010 г.). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3729 и 1.3129.

Низходящият тренд отчете минимум при 1.2967, малко над зоната на подкрепа, проектирана при 1.2930 и е налице минорна реверсия, която ще цели да коригира спада от 1.3390. В този смисъл очакваме рейнджова търговия с положителен акцент, която следва да остане ограничена под 1.3200 преди нов спад за 1.26+.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3136

1.3830

1.3200

1.3960

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.3046

1.2930

1.2967

1.2647

 

 

 

USD/JPY

1.12.2010 г.
Текущо ниво - 83.73

Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 83.08 и 88.37.

Считаме, че съществува потенциал за реверсия и спад към 81.65 в рамките на мащабната консолидация над 80.20. Критично ниво за идеята е 84.40, а потвърждаващо - 82.80.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

84.40

86.70

86.70

92.10

подкрепи

интрадневни

интраседмични

83.30

81.65

82.77

80.20

 

 

GBP/USD

1.12.2010 г.
Текущо ниво - 1.5599

Развива се възходящо движение след дъното при 1.4222 в рамките на широката консолидация над 1.3506. Техническите индикатори са възходящи на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

След вчерашния минимум при 1.5484 е налице минорна реверсия и нагласата ни е позитивна за 1.5724. Критично ниво на този етап е 1.5545.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5650

1.5840

1.5725

1.6095

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5545

1.5290

1.5484

1.4850

 

 

USD/CHF

1.12.2010 г.
Текущо ниво - 1.0049

Двойката се намира в корективна фаза на низходящия тренд от 1.1730 след регистриран минимум в 0.9460. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 0.9884 и 1.0574.

След дъното в 0.9926 ситуацията тук е отново позитивна с цел 1.0113 и критично ниво в 1.0001. Високата волатилност в EUR/CHF прави търговията в тази валутна двойка нерентабилна в технически аспект.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0113

1.0220

1.0220

1.0640

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0001

0.9846

0.9926

0.9670

 

 

EUR/JPY

1.12.2010 г.
Текущо ниво - 109.48

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 105.42. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 111.64 и 1116.03.

Спадът от 111.90 бе реверсиран над подкрепата в 107.95 и двойката навлезе в рейнджова фаза, дефинирана в областта 110.30-108.30. Нагласата при междинните фреймове остава низходяща за 105.45.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

110.27

115.87

112.26

119.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

108.30

107.95

107.95

105.40