*Представяме ви технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов ИП Делтасток АД

 

    EUR/USD - посока за деня
   
07.07.2008 г.  Текущо ниво - 1.5624

Валутната двойка е в консолидация след средносрочния връх при 1.6017, като се търгува над 50-дневна SMA, текущо проектирана при 1.5583.

Продължава развитието на низходящия импулс от 1.5909, като запазваме очакванията си, че той е част от консолидация след достигнатия връх, а не нова импулсна конструкция от йерархията на консолидацията след 1.6019. Критично за нагласата ни е 1.5461, а средносрочната ни нагласа е детайлно разгледана в публикуваните днес месечни валутни коментари.

Интрадневно очакваме двойката да остане над подкрепата при 1.5583 и да започне възходящо движение към 1.5722. Резистентно на ниските фреймове е 1.5653.

 

 

съпротиви 

интрадневни интраседмични
1.5653 1.6000-сентимент
1.5722 1.6135

 

 

подкрепи 

интрадневни интраседмични
1.5604 1.5461
1.5583 1.5301

    USD/JPY- посока за деня
   

07.07.2008 г.  Текущо ниво -107.51
                                                                                           
Развива се мащабна консолидационна фаза след 95.75. Техническите индикатори са неутрални.

Продължаваме да считаме възстановяването от 104.98 за корективна фаза спрямо спада от 108.44, но с преминаването на 107.12, нагласата ни ту е по-скоро неутрална, като "bearish" тенденцията ще е възобновена отново при пробив под 106.59. В по-близък план дневният акцент е възходящ с минорна подкрепа при 107.26 и по-сериозна такава при 106.93.


    съпротиви 
     
   

интрадневни интраседмични
107.63 108.44
107.96 109.51
   

подкрепи

интрадневни интраседмични
107.24 105.79
106.93 102.63

 

    GBP/USD- посока за деня
   

07.07.2008 г.  Текущо ниво - 1.9729

Развива се възходящо движение след реверсията при 1.9374. Техническите индикатори са неутрални на дневна база, а търговията е ситуирана между 50- и  200-дневна SMA.

Днешното преодоляване на подкрепата при 1.9791 индикира, че върхът при 2.0007 е финал на растежа от 1.9413 и е резонно да видим тест на динамичната подкрепа при 1.9683 преди реверсия и покачване към 1.9912. Интрадневно очакваме спадът да изгради дъно над 1.9683 и да последва растеж над резистентното 1.9763.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

    съпротиви 

   
   

интрадневни интраседмични
1.9763 2.0225
1.9845 2.0397

    подкрепи

интрадневни интраседмични
1.9721 1.9683
1.9683 1.9475


 

USD/CHF- посока за деня
   

07.07.2008 г.   Текущо ниво - 1.0320
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
Аналогично на EUR/USD тук низходящата тенденция бе рязко прекъсната с преодоляването на 1.0165, а преминаването над 1.0232 сигнализира за дъно от междинна йерархия при 1.0109. Близък резистънс е 1.0365, а интрадневна подкрепа е 1.0302. В интрадневен план очакваме реверсия под 1.0391.


    съпротиви 
   

   

интрадневни интраседмични
1.0302 1.0383
1.0383 1.0626

подкрепи