Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

EUR/USD - посока за деня

07.11.2008 г. Текущо ниво - 1.2800

Валутната двойка се намира в низходящо движение след върха при 1.4865, представляващ финал на възстановяването от 1.3882 (11.09.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4049 и 1.5194.

Запазваме краткосрочната си нагласа, че настоящите суингове са част от консолидацията над 1.2331, преди нов спад под това ниво, но на този етап липсва сигнал за завършеност на тази корективна конструкция. Нивото, което ще дефинира започнал спад за нива под 1.2331 е 1.2523.

Считаме, че от вчерашния минимум при 1.2653 се развива поредната, възходяща част от мащабната консолидация, като критично за този растеж е 1.2713, а първата цел е проектирана при 1.3021. Тъй като времево консоидацията е желателно да продължи до средата на следващата седмица, то е допустимо текущото покачване да прицели отново зоната 1.3261.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.2961

1.3261

1.3046

1.3531

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.2687

1.2493

1.2493

1.2331

USD/JPY- посока за деня

07.11.2008 г. Текущо ниво -97.24

Развива се низходящо движение след средносрочния максимум при 110.66. Техническите индикатори са низходящи.

Скорошното преодоляване на динамичния резистънс при 99.12 потвърди нагласата ни, че при 90.95 е завършен тренда от 110.66 и наблюдаваме мащабна консолидация, която цели да коригира именно този спад преди възобновяване на генералната негативна тенденция. Структурата на растежа от 90.95 е подчертано корективна, като има за цел гравитационния резистънс при 103.55.

В по-близък план низходящото движение от 100.53 е все още ненарушено, но считаме че е към своя край, преди реверсия и растеж към 102.42. Потвърждение на преценката си ще получим над 96.89.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

96.89

102.41

100.53

103.55

подкрепи

интрадневни

интраседмични

96.93

94.18

96.45

90.95

GBP/USD- посока за деня

07.11.2008 г. Текущо ниво - 1.5666

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са низходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA.

Вчерашния спад прецизно достигна целта ни при 1.5513, като реверсията от това ниво има за цел пробив над 1.6035 и достигане до 1.6394. На по-високите мащаби двойката все още е в консолидацията след дъното при 1.5271 и преди подновяване на спада към 1.45+.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5912

1.6409

1.6158

1.6799

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5603

1.5944

1.5271

1.5271

USD/CHF- посока за деня

07.11.2008 г. Текущо ниво - 1.1720

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при 0.9639.

С преодоляването на 1.1748 бе дефинирано подновяването на възходящия тренд от 1.0696, но поради нагласата ни в EUR/USD и в корелационен аспект продължаваме да считаме, че дойката е все още в консолидацията след 24.10.2008 г. и притежава потенциал за спад до 1.1523 преди растеж към 1.1938.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1801

1.1938

1.1893

1.2152

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.1649

1.1089

1.1523

1.0696

EUR/JPY- посока за деня

07.11.2008 г. Текущо ниво - 124.64

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 150.85 и 159.24.

Видяхме очаквания пробив над 128.41, като двойката консолидира под резистентното 131.04. Очакваме възобновяване на растежа, а критично е едва 122.10.

*Времевият интервал на показаната графика е 3-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

128.51

132.20

131.03

141.48

подкрепи

интрадневни

интраседмични

122.12

119.60

120.17

113.71