Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня


09.02.2009 г.  Текущо ниво - 1.2891


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3328 и 1.4412.

Преодоляването на критичното в интрадневен план 1.2801 доведе до дефиниране на локален минимум при 1.2746 и начало на възходяща тенденция, достигнала пик в 1.2991. При 1.2991 бе ситуирана реверсивна формация, активирана под 1.2918 и докато двойката се задържа под 1.2918 акцентът ще продължава да е низходящ към 1.2837 и 1.2746. Критично ниво е 1.2955, като неговото преодоляване би трансформирало спада от 1.2991 в корективен и ще постави цел при 1.3069.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.2918

1.3069

1.2955

1.3328

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.2836

1.2547

1.2746

1.2330

USD/JPY- посока за деня

09.02.2009 г.  Текущо ниво - 91.22
                                                                                           
След приключването на корективната фаза над 90.95 при 97.48, генералната низходяща тенденция е подновена с цел 79.82.
Техническите индикатори са низходящи и конвергирани.

Очаквано възстановяването от 92.21 се оказа корективно и след тест на подкрепата 90.73 видяхме дублиране на предходния максимум при 92.21. Интрадневният акцент тук е низходящ, но докато двойката се задържа над статичната подкрепа при 90.73 тенденцията при междинните фреймове остава позитивна за 93.12. Въпреки това фаворизираме спад към динамичните 89.39.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

91.56

93.12

92.24

94.64

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

90.73

86.31

89.38

83.02

GBP/USD- посока за деня

09.02.2009 г.  Текущо ниво - 1.4735

Развива се възходящо движение след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

След локалния пик при 1.4879 наблюдаваме минорна консолидация, предшестваща нов растеж към 1.4986. Критично ниво за тази нагласа е 1.4607.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4779

1.4986

1.4986

1.5727

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.4607

1.4020

1.4366

1.30+

USD/CHF- посока за деня

09.02.2009 г.   Текущо ниво - 1.1632
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
Консолидацията под 1.1744 се оказа по-дълбока от очакваното, но на този етап липсва основание да променим позитивната си нагласа за 1.1923. За съжаление най-близкото важно, респективно критично ниво от 4-ри часов фрейм е 1.1410 и докато двойката се задържа над динамичните 1.1461 ще запазим очакванията си за нов връх над 1.1746, при 1.1923.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1738

1.1923

1.1923

1.2160

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.1461

1.1278

1.1410

1.0820

EUR/JPY- посока за деня

09.02.2009 г.  Текущо ниво - 117.55

Двойката се намира в  низходящо движение от резистентната зона при 131.01. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 135.37 и 155.57.

Целта ни при 119.56 бе изпълнена прецизно, като от 119.71 двойката е реверсирана за 114.23.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

117.93

122.63

119.36

126.53

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

116.01

112.09

114.23

107.93