Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

09.04.2009 г.  Текущо ниво - 1.3294

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са в процес на реверсия и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.2951 и 1.3834.

Двойката оправда очакванията ни, като навлезе в консолидационна фаза над 1.3147, достигайки локален пик в 1.3326. Интрадневният акцент е възходящ, макар и подвластен на корективна динамика, което проектира потенциални цели при 1.3365 и 1.3412 преди финализиране и спад за пробив на 1.3147.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.3365

1.3412

1.3412

1.3740

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.3231

1.3092

1.3092

1.2457

 

USD/JPY- посока за деня

09.04.2009 г.  Текущо ниво - 100.21
                                                                                           
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 94.12 и 99.36.

Продължава консолидацията след пика при 101.45, като все още притежава потенциал за 98.87. Критично е 100.86, като преминаване над това ниво ще е сигнал за възобновен растеж за 102.16.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

100.86

102.16

101.45

103.55

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

98.86

93.58

97.75

89.83

 

GBP/USD- посока за деня

09.04.2009 г.  Текущо ниво - 1.4710

Развива се низходящо движение след реверсията при 1.4986. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана между 50- и  200-дневна SMA.

Възходящата корективна фаза след 1.4579 не успя да достигне идеализираната ни цел при 1.4863, като отчете максимум в 1.4780. Пробив под 1.4632 ще е сигнал за възобновен спад към 1.4436 в рамките на корекцията след 1.4965.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4863

1.4986

1.4986

1.5727

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.4632

1.3763

1.4513

1.30+

 

USD/CHF- посока за деня

09.04.2009 г.   Текущо ниво - 1.1468
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира във възходящо движение след средносрочния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
Изградено бе очакваното дъно при 1.1240, като двойката е въз възходяща тенденция за 1.1653. В по-близък план акцентът е все още неутрален в рамките на корективна фаза под 1.1518.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1518

1.1951

1.1548

1.2293

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.1363

1.0835

1.1159

1.0436

 

EUR/JPY- посока за деня

09.04.2009 г.  Текущо ниво - 133.26

Двойката се намира в  низходящо движение от резистентната зона при 131.01. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 121.92 и 138.02.

Консолидацията над 130.97 предшества спад към 126.07, като активиращо ниво е 131.95.

*Времевият интервал на показаната графика е 4-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

132.34

137.40

135.62

140+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

131.95

126.07

130.96

121.79