Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

09.10.2008 г.  Текущо ниво - 1.3692

Валутната двойка се намира в низходящо движение след върха при 1.4865, представляващ финал на възстановяването от 1.3882 (11.09.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.5428 и 1.5231.

След преодоляването на средносрочния минимум при 1.3882, двойката дефинира подновяване на генералната низходяща тенденция към 1.3513 и 1.3361.

В унисон с очакванията ни, резистентното 1.3743 продължава да лимитира корективното възстановяване от 1.3443, но времевата продължителност на консолидационната фаза ни дава основание да считаме, че тя е производна от по-висока йерархия и ще очакваме преодоляване на 1.3743 и тест на 1.3904. В интрадневен план е допустим още един спад към 1.3548 преди възходяща тенденция.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3743

1.3904

1.3904

1.4865

 подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.3502

1.3361

1.3443

1.2993

 

USD/JPY- посока за деня

09.10.2008 г.  Текущо ниво -100.67
                                                                                           
Развива се мащабна консолидационна фаза след 95.75. Техническите индикатори са неутрални.

Очаквано двойката бе разпродадена до 98.59, където е формирано локално дъно от което считаме, че ще видим повторен тест в зоната 103.55. Интрадневно наблюдаваме консолидация под 101.25, за която е желателен още един спад до 99.96 преди растеж към 102.15. Критично ниво за цялата корективна конструкция след 98.59 е 98.86, като преминаване под това ниво ще дефинира подновен низходящ тренд към 97.83 и 96.15.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

101.25

103.55

102.15

109.10

подкрепи

интрадневни

интраседмични

99.96

97.83

98.86

95.75

 

GBP/USD- посока за деня

09.10.2008 г.  Текущо ниво - 1.7255

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са реверсирани и възходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

Опровергана бе нагласата ни, че двойката е ситуирала финал на низходящия тренд от 1.8669, като след преминаването на критичното 1.7325, той бе подновен с цел гравитационното от месечен фрейм 1.70+. Очакваме текущата консолидация да остане ограничена под резистентното 1.7330 и да последва нов спад към 1.7067.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.7650

1.8118

1.7681

1.8669

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.7201

1.70+

1.7169

---

 

USD/CHF- посока за деня

09.10.2008 г.   Текущо ниво - 1.1288
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
Корективната фаза след 1.1482 се оказа по-мащабна от очакваното, като след преминаването под критичното 1.1223, считаме, че тя ще прицели подкрепата при 1.1088. В по-близък план очакваме възходящ акцент към 1.1361 преди спад към 1.1088.

съпротиви  

интрадневни

интраседмични

1.1364

1.1601

1.1488

1.1834

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.1201

1.1088

1.1134

1.0696

 

EUR/JPY- посока за деня

09.10.2008 г.  Текущо ниво - 138.16

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 167.50 и 162.18.

Отчетен бе нов минимум при 134.21, като възстановяването от това ниво считаме за поредната корективна фаза преди спад към 130.61. В по-близък план акцентът е възходяш към 141.09.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

141.12

144.06

143.26

147.01

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

137.12

134.21

135.63

130.63