Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

EUR/USD - посока за деня


09.12.2009 г.
 Текущо ниво - 1.4746


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4665 и 1.3838.

След вчерашната консолидация спадът бе възобновен и отчете минимум в 1.4668. Текущото възстановяване е поредната корективна конструкция преди пробив под 1.4623 и тест в 1.4450. Резистентно е 1.4780, а критично - 1.4864.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4780

1.4970

1.4864

1.5146

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.4623

1.4450

1.4450

1.3740

 

USD/JPY- посока за деня

09.12.2009 г.  Текущо ниво - 87.56
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Очакваната реверсия в зоната 88.19-50 не бе осъществена, като за сметка на това низходящият потенциал бе запазен и достигна минимум в 87.36. Интрадневен резистънс е 88.19 и докато двойката се задържа под това ниво, акцентът ще е негативен за 85.76.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

88.19

92.40

91.58

97.79

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

87.36

83.45

86.53

79.60

 

GBP/USD- посока за деня

09.12.2009 г.
  Текущо ниво - 1.6280

Развива се низходящо движение след регистрираният максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Двойката проби под 1.6313 и преодоля подкрепата в 1.6250 за да регистрира минимум в 1.6165, който бе тест на гравитационното 1.6130. Текущият акцент е възходящ с цел в интрадневния резистънс при 1.6316, който комбинира статична зона с динамичната трендлиния на спада от 1.6722. Основната нагласа продължава да е низходяща до пробив на 1.6460.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6316

1.6850

1.6460

1.7042

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6230

1.6130

1.6130

1.5706

 

USD/CHF- посока за деня

09.12.2009 г.
   Текущо ниво - 1.0249
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Запазен е възходящия потенциал за 1.0340 и 1.0550. Критично е 1.0165.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0340

1.0352

1.0346

1.0550

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.0140

0.9850

0.9916

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

09.12.2009 г.  Текущо ниво - 132.01

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Опровергани бяха очакванията ни за реверсия над 130.96 и текущата нагласа е негативна за предходните минимуми в 126.96. Интрадневен резистънс е 129.64.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

132.35

135.38

133.26

138.60

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

131.60

126.96

130.96

112.30