Българският сектор "Козметика" продължава да отчита ръст в износа, показва анализът на СФБ Капиталов пазар АД. Дружеството е 100 % собственост на Българскат стопанска камара.

Изнесените кoличества през третото тримесечие са повече с 15.3%, а за деветмесечието – с 11.9%. Увеличението на стойностния обем е съответно – 20% и 21.5%. Вносът за третото тримесечие е намалял с 9.7%.

Продажбите на шампоани за периода юли-септември  са се увеличили с 2.8%, а на пастата  за зъби са намалели с 22.5%. Продадените  на вътрешния пазар етерични масла  са с 27.3% по-малко, а за деветмесечието – с 2.2%.

През третото  тримесечие на 2009 година производството на шампоани в България е по-малко с 3%, а на етерични масла с 39%. В същото време производството на паста за зъби отчита ръст от 20.8%.