Около 33% от евтините стоки в магазините у нас не са безопасни. Това са установили инспектори на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор след проверка на търговски обекти из цялата страна. Тя бе направена ударно по случай деня на потребителя - 15 март. 

Проверени са над 220 продукта като битови уреди, газови уреди, строителни продукти, лични предпазни средства и др. 

От тях 1/3 имат различни несъответствия. Специална проверка на Стоков базар "Илиянци" в столицата пък показва още по-голям дял на нередовните продукти - 40%. 

От тях най-често неотговарящи на изисквания за безопасност са детските играчки, електрическите битови уреди и осветителните тела. 

Основните несъответствия при продуктите са липсата на европейска маркировка за безопасност и инструкции и указания за употреба на български език, както и липса на данни за производители и вносители. 

Инспекторите са взели образци от детски играчки и електрически уреди от магазини в цялата страна, за да бъдат изследвани за наличие на опасни вещества.