Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

EUR/USD - посока за деня

14.01.2010 г.  Текущо ниво - 1.4521

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Тук ситуацията продължава да е консолидационна над подкрепата в 1.4450, като акцентът при междинните фреймове е позитивен за 1.4630-70. Интрадневно наблюдаваме минорен низходящ тренд от 1.4556, който притежава потенциал за 1.4483 преди растеж за пробив над 1.4580. Едва спад под 1.4450 би потвърдил завършеност на корекцията над 1.4216.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.4580

1.4499

1.4670

1.5146

 

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.4483

1.40+

1.4260

1.3740

USD/JPY- посока за деня

14.01.2010 г.  Текущо ниво - 91.88
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Покачването от 90.60 е твърде голямо за да е част от вътрешната структура на спада от 93.79, но въпреки това продължаваме да считаме, че то е корективно и предшества поевтиняване към 88.90. Интрадневният акцент е позитивен с подкрепа в 91.53 и цели 92.30 и евентуално 92.60. Спад под 91.30 ще потвърди очакванията ни за пробив на 90.60 и низходяща тенденция към 88.90.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

92.30

93.40

92.60

97.79

 

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

91.30

88.90

88.90

83.45

 

GBP/USD- посока за деня

14.01.2010 г.  Текущо ниво - 1.6289

Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Растежът бе запазен и двойката отчете локален максимум в 1.6308. Текущата корекция следва да намери стабилна подкрепа в 1.6243 и да атакува следващата, основна цел в 1.6410.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.6308

1.6240

1.6410

1.6410

 

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.6243

1.5706

1.6070

1.5350

 

USD/CHF- посока за деня

14.01.2010 г.   Текущо ниво - 1.0187
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Липсва промяна в ситуацията, като двойката остава в консолидационната област 1.0130-0240. Запазваме очакванията си за поевтиняване към 1.0017 и 0.9950.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.0243

1.0620

1.0386

1.0763

 

 

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.0160

0.9850

0.9915-60

0.9640

 

EUR/JPY- посока за деня

14.01.2010 г.  Текущо ниво - 133.44

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Съществува възможност текущото поскъпване да тества отново 134.60 и да регистрира формален, по-висок връх от предходния преди силно поевтиняване за 128.01. Текущият акцент е категорично позитивен с подкрепа в 133.11 и критично ниво в 132.40.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

134.40

135.38

135.44

138.60

 

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

133.11

127.96

130.42

112.30