Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

14.10.2008 г.
Текущо ниво - 1.3626

Валутната двойка се намира в низходящо движение след върха при 1.4865, представляващ финал на възстановяването от 1.3882 (11.09.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.5428 и 1.5231.

След петъчния пробив под 1.3443 двойката достигна минимум при 1.3261. Растежът от това ниво носи импулсен характер и е с първа цел 1.3786, а впоследствие и 1.3904. В интрадневен аспект двойката се намира в низходящо движение с потенциална цел при 1.3553 преди начало на растеж към 1.3904.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3786

1.3904

1.3904

1.4865

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.3553

1.3361

1.3443

1.2993

 

USD/JPY- посока за деня

14.10.2008 г. Текущо ниво -102.27

Развива се мащабна консолидационна фаза след 95.75. Техническите индикатори са неутрални.

В унисон с очакванията ни локланото дъно при 97.89 бе трансформирано във финал на спада от 107.01 и настоящия растеж прицелва резистентната зона при 103.52. Вчерашният максимум при 103.08 е междинна част от това възстановяване, като настоящата корективна фаза притежава потенциал за 101.46 преди ново покачване към 103.52.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

102.76

103.55

103.52

109.10

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

101.46

96.93

99.54

95.75

 

GBP/USD- посока за деня

14.10.2008 г. Текущо ниво - 1.7437

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са низходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA.

Силата на растежа от 1.6799 показа, че при това ниво е поставен финал на целия спад от 1.8669, съответно двойката се намира в по-широка корективна фаза преди спад към 1.6563.

В по-близък план очакваме двойката да намери интрадневна подкрепа над 1.7383 за поредно покачване към 1.7673 преди следващата низходяща фаза в рамките на корективната конструкция след 1.6799.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.7561

1.7835

1.7673

1.80+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.7383

1.6803

1.7167

1.6563

 

USD/CHF- посока за деня

14.10.2008 г. Текущо ниво - 1.1354

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при 0.9639.

Двойката оправда очакванията ни, като намери дъно малко над целта ни при 1.1088, при 1.1127, откъдето видяхме силен възходящ импулс достигнал до 1.1408. Динамиката след това ниво изглежда все още консолидационна и предшества растеж към 1.1482.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1383

1.1601

1.1408

1.1834

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.1310

1.1088

1.1165

1.0696

 

EUR/JPY- посока за деня

14.10.2008 г. Текущо ниво - 139.33

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 167.50 и 162.18.

Достигнатото локално дъно изпълнява изискванията за финал на спада от 156.81, като бе получено и потвърждение чрез преодоляване на динамичното 138.18 и най-вече статичния резистънс при 139.67.

*Времевият интервал на показаната графика е 3-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

140.31

144.06

141.73

147.01

подкрепи

интрадневни

интраседмични

137.61

130.63

135.20

---