Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

14.10.2009 г.  Текущо ниво - 1.4890

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана над 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4038 и 1.3372.

Очаквано вчерашната консолидация остана ограничена над 1.4742 и последва растеж, достигнал текущ максимум в 1.4899. Тенденцията тук остава позитивна за 1.4967-1.50+, като критично на ниския фрейм е 1.4839.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4899

1.50+

1.4967

1.6040

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.4870

1.4444

1.4839

1.4189

USD/JPY- посока за деня

14.10.2009 г.  Текущо ниво - 89.06
                                                                                          
Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 97.85 и 97.38.

Въпреки по-дълбокото от очакваното поевтиняване до 88.94, нагласата ни тук ще остане позитивна за 90.40 и 92.10. В интрадневен план тенденцията е все още низходяща с резистентно ниво в 89.49 и критично в 89.92.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

90.40

92.40

92.10-40

97.79

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

88.90

87.12

88.12

83.45

GBP/USD- посока за деня

14.10.2009 г.  Текущо ниво - 1.5952

Развива се низходящо движение след регистрираният максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана между 50- и  200-дневна SMA.

Покачването от 1.5706 е твърде импулсно за да бъде прието като корективна формация, но на този етап нагласата ни остава негативна, базирана на по-високите времеви мащаби, където низходящата тенденция остава актуална докато котировките се намират под резистентното 1.6130. В близък план растежът от вчерашния минимум е все още актуален с подкрепа в 1.5939 и критично ниво 1.5901. Очакваме спад под 1.5901 да потвърди нагласата ни за реверсия и поевтиняване към 1.5706.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5990

1.6130

1.6130

1.7042

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5939

1.5706

1.5901

1.5352

USD/CHF- посока за деня

14.10.2009 г.   Текущо ниво - 1.0186
 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Очаквано двойката поевтиня до 1.0178, като очакваме запазване на низходящата тенденция за 1.00+. Отговорен резистънс е 1.0237, а критично ниво 1.0360.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0237

1.0560

1.0360

1.0720

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.0178

1.00+

---

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

14.10.2009 г.  Текущо ниво - 132.67

Двойката се намира във възходящо движение от минимума при 112.17. Търговията е ситуирана над 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 129.53 и 132.40.

След финален "spike" до 133.50 двойката бе реверсирана и е в низходяща фаза, която тества подкрепата в 131.80. Считаме, че този тест ще бъде неуспешен и двойката ще се отправи към следващата цел във възходяща посока при 135.50. Преминаване под зоната на подкрепа 131.80-60 би отхвърлила нагласата ни.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

133.42

135.60

134.12

145+

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

132.50

126.98

131.70

126.98