Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от ИП Делтасток АД

 

EUR/USD - посока за деня

18.09.2008 г.  Текущо ниво - 1.4326

Валутната двойка се намира във възходящо движение от дъното при 1.3882, представляващо финал на спада от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.5428 и 1.5231.

В унисон с очакванията ни в петък бе преодоляно критичното спрямо спада от 1.6039 1.4159, като това потвърди финал на поевтиняването от 1.6039 при 1.3882. При висока волатилност бе достигнат интрадневен пик при 1.4481, като там бе финализирана първата част от поскъпването от 1.3882. Очакваме консолидационна активност под 1.4481, след приключване на която да видим растеж и към следващата ни цел при 1.50+.

След вчерашния интраданевен тест на резистентното 1.4275 видяхме кратка консолидационна фаза, която отчете минимум при 1.4121 и това ниво генерира възходящ импулс до 1.4394. Текуща подкрепа в близък план е 1.4275, а критично ниво спрямо растежа от 1.4066 е 1.4121. Очакваме подкрепата при 1.4275 да инициира следващ растеж към 1.4561.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4394

1.4561

1.4481

1.50+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4275

1.3901

1.4121

1.3665

 

USD/JPY- посока за деня

18.09.2008 г.  Текущо ниво -105.12
                                                                                           
Развива се мащабна консолидационна фаза след 95.75. Техническите индикатори са неутрални.

Видяхме силно възстановяване след теста на 103,83, като след отчетения минимум при 103,55, двойката се покачи до 106,69. Въпреки високата волатилност и импулсния характер на покачването, считаме че низходящата тенденция от по-високите фреймове ще бъде запазена и ще очакваме генериране на спад към 102,63. Критично ниво за тази ни нагласа е статичното 108,01 и в частност 107,12.

В унисон с очакванията ни вчера видяхме спад до 104.14, като покачването от това ниво считаме за последна част от консолидацията след 103.55, респективно ще очакваме по-късно днес финализиране на тази корективна констукция в зоната 105.98-106.11 и начало на силен спад към 102.63.

съпротиви  

интрадневни

интраседмични

105.98

108.01

106.69

113.01

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

104.14

103.83

103.55

100.01

 

GBP/USD- посока за деня

18.09.2008 г.  Текущо ниво - 1.8198

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са низходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

Поскъпването над 1.7974 генерира сигнал за поставено дъно при 1.7446, в ролята му на финал на спада от 2.0153 и в този смисъл актуална цел пред настоящото поскъпване е 1.8491.

Вчерашния тест на резистентната зона при 1.7996 провокира още една низходяща, корективна конструкция до 1.7803, като критичното 1.7785 остана ненарушено и резонно последва растеж за пробив на 1.8131, достигнал пик при 1.8260. Запазваме очакванията си, че настоящия растеж е с текуща цел при 1.8491, като там е потенциалната зона за финализиране на първата фаза от широката корекция след важния минимум при 1.7446.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.8260

1.8491

1.8312

1.8961

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.7787

1.7446

1.7708

1.70+

 

USD/CHF- посока за деня

18.09.2008 г.   Текущо ниво - 1.1054
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
Оправдаха се очакванията ни за ситуиране на връх под 1.1437, като спадът под 1.1213 потвърди финал на растежа от 1.0014 при 1.1418, което автоматично поставя цел на текущото поевтиняване при подкрепата 1.0626.

Очаквано двойката бе разпродадена от нивата под 1.1251 до лакалния минимум при 1.0967, като запазваме очакванията си за следващ спад към 1.0844. Тук за разлика от EUR/USD има вече критично ниво спрямо цялата конструкция от върха при 1.1417 и то е 1.1251.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1251

1.1433

1.1279

1.1601

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0967

1.0844

1.0844

1.0626

 

EUR/JPY- посока за деня

18.09.2008 г.  Текущо ниво - 149.84

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 167.50 и 162.18.

Структурата на спад от 153.53 е импулсна и предполага продължаващо поевтиняване към 145.53. Критично ниво за низходящата тенденция е 153.53. Считаме че възстановяването от 147,03 е корективно спрямо спада от 153,53 и текущо тества динамичната съпротива при 151,74. Ситуцията тук позволява известна бивариантност поради "bullish" позиционирането при EUR/USD. Критично ниво за низходящата тенденция си остава 153,53.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

152.16

160.00

153.45

164.13

подкрепи

интрадневни

интраседмични

148.01

145.53

147.01

141.00