Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

EUR/USD

Текущо ниво - 1.3453

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Изпълнена е целта ни в 1.3442, но тъй като липсват каквито и да било признаци на реверсия считаме, че двойката ще продължи спада си към 1.3297 в опит за нов тест на предходните минимуми. Основен интрадневен резистънс е 1.3521, а критично ниво спрямо целия спад от 1.3690 е 1.3586.

USD/JPY

19.04.2010 г.
Текущо ниво - 91.83

Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Отчетен бе минимум в 91.59, като акцентът продължава да е низходящ за 90.90. Отговорна ниво е 92.22, преодоляването на което би сигнализирало за навлизане в по-широка корекция за плътен тест на резистънса в 92.54. Все пак, докато съпротивата в 92.54 е ненарушена, нагласата тук ще остане негативна.

GBP/USD

19.04.2010 г.
Текущо ниво - 1.5232

Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Спадът под критичната подкрепа в 1.53+ опроверга позитивните ни очаквания и двойката е в низходящо движение за гравитационното 1.5116. Въпреки, че пробивът бе осъществен с "гап" при започването на търговията, считаме че запълването му на този етап е малко вероятно и двойката ще се стреми директно към подкрепата в 1.5116 преди по-сериозно възстановяване. Критична в интрадневен план е зоната на съпротива 1.5268-77.

USD/CHF

19.04.2010 г.
Текущо ниво - 1.0659

Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.

Растежът тук е запазен, като е на път да изпълни първата ни цел в 1.0687, преди тест в 1.0785. Критично ниво в интрадневен план е 1.065, последвано от отговорната подкрепа в 1.0556.

EUR/JPY

19.04.2010 г.
Текущо ниво - 123.52

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Изпълнена е целта ни в 123.42, като акцентът продължава да е категорично низходящ за следващата подкрепа в 121.09. Интрадневен резистънс е 123.70, а основен при междинните фреймове е 125.02.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!