Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делта сток

EUR/USD

20.10.2010 г.
Текущо ниво - 1.3820

Валутната двойка се намира във възходящо движение след минимума достигнат в 1.1876 (07.06.2010 г.). Техническите индикатори на дневна база са възходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.2377 и 1.3670.

Считаме, че възстановяването от 1.3697 е корективно по характер и следва да остане ограничено под резистентната зона 1.3830-50 преди нов спад за 1.3508. Критична зона във възходяща посока е 1.3890-3900, която е отговорна за целия спад от 1.4160.

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.3830 1.4202
1.3900 1.4460
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.3697 1.3508
1.3508 1.3159

USD/JPY

20.10.2010 г.
Текущо ниво - 81.23

Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Въпреки мимолетния отскок до 81.92 акцентът тук продължава да е категорично негативен и очакваме пробив на 81.12 да доведе до тест на 80.40 и 79.60.

съпротиви
интрадневни интраседмични
81.70 83.99
83.00 92.10
подкрепи
интрадневни интраседмични
81.12 80.+
80.40 79.60

GBP/USD

20.10.2010 г.
Текущо ниво - 1.5728

Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Отчетен бе минимум в 1.5650 и текущото възстановяване е минорна корекция преди нов спад за 1.5503. Резистентни са 1.5760 и 1.5840, като преодоляване на второто е критично за текущата тенденция.

 

съпротиви
интрадневни интраседмични
1.5760 1.6460
1.5840 1.70+
подкрепи
интрадневни интраседмични
1.5650 1.5503
1.5503 1.5290

USD/CHF

20.10.2010 г.
Текущо ниво - 0.9667

Техническите индикатори са низходящи след максимума в  1.1731. Двойката се намира в низходящ тренд от 01.06.2010 г.

Пробивът над 0.9630 завърши корективната формация под 0.9650 и последвалият растеж отчете пик в 0.9756. Акцентът продължава да е позитивен за 0.9950 при интрадневна подкрепа в 0.9630-44 и критично ниво при 0.9578.

съпротиви
интрадневни интраседмични
0.9756 1.0187
0.9950 1.0640
подкрепи
интрадневни интраседмични
0.9644 0.9430
0.9578 0.9000

EUR/JPY

20.10.2010 г.
Текущо ниво - 112.19

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Възстановяването до 113.70 се доказа като корективно и пробивът под 113.07 откри пътя за тест на подкрепата в 111.40. Негативният потенциал е напълно съхранен и с близкия резистънс в 112.50 двойката е позиционирана за спад към основното ниво в 109.54.

съпротиви
интрадневни интраседмични
112.50 115.87
113.70 119.60
подкрепи
интрадневни интраседмични
111.40 109.50
109.54 105.40

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!