Долар/евро

Изминалата 2007 г. ще отбележим като годината на евтиния долар. На няколко пъти бяха отчетени рекордни стойности на основните валути спрямо щатския долар.

Курсът евро/долар стигна до $ 1.50 за 1 ?, а спрямо британския паунд доларът поевтиня до $ 2.10 за 1£, след като годината стартира при $ 1.29 за 1 ? и $ 1.89 за 1£.

През дванайсетте месеца имаше само една консолидация на валутния курс в началото на лятото, когато евро/долар „стоя” между $ 1.34-1.38 в рамките на три месеца. Това беше в края на пролетта и началото на лятото. След това последва равномерен тренд нагоре за еврото. Такъв имаше и в началото на годината, когато в продължение на три месеца общата валута се повишаваше. Най-голямото поскъпване на единната европейска валута обаче беше в края на лятото и през цялата есен, предизвикано от ипотечната криза в САЩ както и заради лихвения спред между еврото и долара.

Фактори за движението на валутните пазари

Движещите фактори бяха ипотечната криза, а що се отнася до целогодишно действащите може да бъдат посочени високите цени на петрола, златото и ценните метали. Златото, например, отиде до $ 850 за тройунция. Петролът почти до $ 100 за барел.

Лихвена политика

Федералният резерв на САЩ качваше лихвата през годината, което обаче не успя да спре поевтиняването на долара, защото би трябвало при по-високи лихви инвестициите в съответната валута да са по-атрактивни. След това в края на годината ФЕД бързо свали лихвите с около 1%, което в известна степен е позитивно за долара, не толкова от гледна точка на самия лихвен процент, а това че централната банка на Съединените щати често борави с лихвения процент като лост за регулиране на финансовите пазари.

В противовес Европейската централна банка действаше доста по-консервативно в тази посока. Банката прибягва рядко до промяна на лихвите, които действат в еврозоната. Това продължава и в края на годината, което пък внася някаква стабилност и в крайна сметка не може да се каже еднозначно, кое от двете неща е по-позитивно.

Мега-акцията на централните банки за финансиране на пазарите

Ще трябва време да се видят показателите за цялата година. А наливането на свеж ресурс в САЩ и Европа цели по-скоро успокояването на финансовите пазари, защото липсата на информация коя банка какви точно експозиции има по въпросните ипотечни вторични ценни книжа, води до свиване на паричния пазар в страните, а от там се задълбочават и проблемите, защото банките не се финансират една друга.

Вливането на свежи пари пък цели именно това – да се успокои пазарът. Това, че имаше няколко акции сочи, че очевидно не всичко е нормализирано. Моето мнение, е че кризата може да се задълбочи още.

Забавянето на икономическия растеж

Икономиката в световен мащаб наистина много се глобализира и забавянето в САЩ води до забавяне в ЕС и Япония. Всичко е свързано. Това, че се забавя малко икономическия растежт не е толкова страшно, важно е да не се случи срив. Засега се опитват координирано да подкрепят пазарите и би трябвало това да бъде успешно донякъде. Но чак световна глобална криза не смятам, че може да се случи през 2008 г. По-скоро следващата година ще има консолидация на самите пазари.

Прогнози

Инфлацията се очаква да бъде висока, защото това наливане на пари на пазарите все пак носи допълнителен натиск.

Курсовете след такива големи движения би трябвало да се консолидират. Примерно при курса на еврото спрямо долара би трябвало през следващата година да няма резки движения и да бъде между $ 1.35-1.45 долара за 1 ?, което все пак това означава някакво поскъпване на долара. Очаквам в началото на годината щатската валута да поскъпне до $ 1.38 за 1 ?. След това да има консолидация за известно време, докато се види дали ще има нов опит за продължаване на тренда над $ 1.50 за 1 ?, което аз не вярвам да стане или за връщане към някакви по-разумни нива от $ 1.30 за 1 ?.

Паундът би трябвало да слезе до $ 1.8-1.95 за 1 £.

Другото по-интересно, което поне аз очаквам, е да има поевтиняване на златото и петрола. Най-високите цени за златото бяха $ 845 за тройунция, което беше в началото на ноември. Сега пазарът е между $ 780-820 и очаквам тези нива да се задържат още малко, а след това ще има връщане на $ 750 за тройунция.

Петролът според мен ще поевтинее до $ 75-80 за барел, ако няма някаква криза или президентът Буш не предприеме някаква рискована акция в страна-голям износител на петрол.

* Авторът е началник отдел "Търговия" в СИБанк