През 2009 г. е отчетен най-големият спад на пътникопотока във въздушния транспорт след Втората световна война, сочи доклад на Международната асоциация за въздушен транспорт /International Air Transport Association – IАТА/.

На годишна база пътникопотокът през 2009 г. е намалял с 3.5%, а превозът на товари – с 10.1%.

Все пак, от декември започна да се забелязва увеличение на превозените с въздушен транспорт пътници. През последния месец на годината е отчетен ръст на пътникопотока от 1.6% в сравнение с декември 2008 г.

Най-сериозно са пострадали африканските авиокомпании. Търсенето през 2009 г.при тях е намаляло с 6.8% на годишна база. Азиатските и северноамериканските превозвачи отчитат спад от 5.8%, а в Европа – от 5%. Авиокомпаниите в Близкия Изток, обаче, отчитат 11.3% ръст на пътникопотока през 2009 г. Очакванията са за положителни данни и за Латинска Америка, макар и скромни – 0.3%.

От IАТА смятат, че най-лошото за авиопревозвачите е зад гърба им.