Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

21.04.2009 г. Текущо ниво - 1.2918

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са в процес на реверсия и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.2951 и 1.3834.

Очаквано двойката преодоля подкрепата в 1.3092 и достигна първата ни цел при 1.2942. Низходящата тенденция е запазена с цел 1.2738 и 1.2576.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3092

1.3582

1.3310

1.3740

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.2876

1.2575

1.2738

1.2328

 

USD/JPY- посока за деня

21.04.2009 г. Текущо ниво - 98.10

Развива се широка консолидация с възходящ акцент над потвърденото дъно при 87.12. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 94.12 и 99.36.

В унисон с очакванията ни възстановяването над 98.17 потвърди корективния си характер и поевтиняването от 99.73 отчете локален минимум при 97.66.

Важно е да се отчете, че при вчерашното дъно при 97.66 двойката тества динамичната подкрепа на възходящата тенденция от дневен фрейм, проектирана при 97.18 и в този смисъл настоящата зона е с кардинално значение за бъдещата трендова динамика. Тъй като възходящата тенденция от високия фрейм все още не е потвърдено финализирана, то особено внимание следва да се отдели на резистентните критични нива във възходяща посока, а именно минорната съпротива при 98.52 и най-вече критичното 99.75.

В близък план акцентът продължава да е низходящ за 95.83 и 93.58.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

98.52

102.16

99.75

103.55

подкрепи

интрадневни

интраседмични

97.76

93.58

96.01

89.83

 

GBP/USD- посока за деня

21.04.2009 г. Текущо ниво - 1.4518

Развива се консолидация с възходящ акцент след реверсията при 1.3506. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA.

Двойката оправда очакванията ни, ускорявайки низходящата тенденция до 1.4467. Локалният минимум е само междинно дъно и очакваме настоящата консолидация да остане ограничена под 1.4583-4603 зоната и да бъде последвана от нов спад към 1.4111.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4583

1.5065

1.4723

1.5727

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4467

1.4110

1.4323

1.30+

 

USD/CHF- посока за деня

21.04.2009 г. Текущо ниво - 1.1697

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира във възходящо движение след средносрочния минимум при 0.9639.

С вчерашното 1.1748 бе почти изпълнена целта ни при 1.1765, като потенциала продължава да е позитивен за динамичните 1.1833. Текущата консолидация под 1.1748 следва да остане ограничена над 1.1623.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1748

1.1958

1.1833

1.2293

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.1623

1.1391

1.1521

1.1167

 

EUR/JPY- посока за деня

21.04.2009 г. Текущо ниво - 126.71

Двойката се намира в низходящо движение от резистентната зона при 137.53. Търговията е ситуирана между 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 121.92 и 138.02.

Целта ни при 126.07 бе прецизно изпълнена, като двойката консолидира над споменатата подкрепа. Рангът на текущата корекция все още не е категорично дефиниран, но ние фаворизираме идеята, че тази консолидация е от нисък фрейм и предстои пробив на 126.07 и бърз спад до следващата зона при 121.65.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

128.17

137.40

131.47

140+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

126.07

126.07

124.96

121.65