Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня

22.03.2010 г.  Текущо ниво - 1.3539


Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Спадът достигна 1.3497, като е допустимо да видим по-сериозно възстановяване преди пробив под 1.3440. Резистентни са 1.3585 и 1.3640.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.3585

1.3850

1.3640

1.4216

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.3497

1.3440

1.3440

1.2878

 

USD/JPY- посока за деня

22.03.2010 г.  Текущо ниво - 90.53
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Липсата на трендова посока в рейнджовата област 89.90-90.80 променя нагласата ни в неутрална. Едва пробив на някоя от границите на консолидацията би дала индикация за навлизане в трендова фаза.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

90.79

92.15

91.50

97.79

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

89.97

87.36

89.50

83.45

 

GBP/USD- посока за деня

22.03.2010 г.
  Текущо ниво - 1.4988


Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Низходящата тенденция е устойчива с предстоящи цели в 1.4870 и 1.4780. Въпреки това е силно вероятно навлизане в корективна фаза спрямо последния спад от 1.5382 и тя ще прицели 1.5128. Интрадневният акцент е позитивен с критично ниво в 1.4969.

*Времевият интервал на показаната графика е 3 часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.5020

1.5560

1.5128

1.5833

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4969

1.4780

1.4870

1.4453

 

USD/CHF- посока за деня

22.03.2010 г.
   Текущо ниво - 1.0586

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Продължават опитите за пробив над 1.0647, като текущата близост на подкрепата около 1.4297 в EUR/CHF ще помогне за предстоящия растеж към 1.0810. Отговорно ниво продължава да е 1.0498.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.0647

1.0810

1.0650

1.1032

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.0498

1.0499

--

1.0370

 

EUR/JPY- посока за деня

22.03.2010 г.  Текущо ниво - 122.58

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Низходящата тенденция отчете локален минимум в 122.13 със следваща цел 121.60. Критично ниво във възходяща посока е 123.40.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

123.40

127.01

125.24

130.+

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

122.13

119.63

121.60

112.20