Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делта сток

 

EUR/USD

 25.10.2010 г.

Текущо ниво - 1.4032

Валутната двойка се намира във възходящо движение след минимума достигнат в 1.1876 (07.06.2010 г.). Техническите индикатори на дневна база са възходящи и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.2377 и 1.3670.

Въпреки рязкото покачване от 1.3858 считаме, че тази вълна е финалната част на вътрешната корективна фаза започнала при 1.3697 и очакваме реверсия и начало на спад към 1.37+ и 1.3508. Основен интрадневен съпорт е 1.3974, който съхранява текущия позитивен потенциал.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4089

1.4202

1.4160

1.4460

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.3975

1.3508

1.3697

1.3159

 

 

USD/JPY

 

 

25.10.2010 г.
Текущо ниво - 80.51

Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Консолидацията над 80.87 е завършена и низходящата тенденция е възобновена с цел 79.60. Първи резистънс е 80.90, следван от критичното 81.51.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

80.90

83.99

81.50

92.10

подкрепи

интрадневни

интраседмични

80.+

80.+

79.60

79.60

 

 

GBP/USD

 25.10.2010 г.

Текущо ниво - 1.5723

Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Считаме, че растежът от 1.5653 е финалната част на консолидацията над 1.5650 и предстои пробив и спад към 1.5503. Интрадневен резистънс е 1.5775.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.5775

1.6460

1.5830

1.70+

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.5650

1.5503

1.5503

1.5290

 

 

USD/CHF

 

 

25.10.2010 г.

Текущо ниво - 0.9709

Техническите индикатори са низходящи след максимума в  1.1731. Двойката се намира в низходящ тренд от 01.06.2010 г.

Поевтиняването от 0.9806 е корективно преди ново покачване за 0.9950. Критична е едва зоната около 0.9577.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

0.9810

1.0187

0.9950

1.0640

подкрепи

интрадневни

интраседмични

0.9577

0.9430

0.9544

0.9000

 

 

EUR/JPY

 25.10.2010 г.

Текущо ниво - 113.02

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

При интрадневен резистънс в 113.33 двойката е в низходяща тенденция с цел 112.60 и 111.40. Критично е 113.80.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

113.80

115.87

114.02

119.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

112.60

109.50

111.40

105.40