Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток АД

 

EUR/USD - посока за деня

 

26.08.2008 г.  Текущо ниво - 1.4684

 

Валутната двойка се намира в низходящо движение от средносрочния връх при 1.6039 (15.07.08). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.5658 и 1.5227.

 

В унисон с очакванията ни вчерашната корективна фаза бе финализирана при 1.4805 и низходящото движение от 1.4908 бе възобновено за тест на 1.4671. Очакваме запазване на низходящата тенденция към 1.4629, а впоследствие и към 1.4438.

 

Интрадневен резистънс е 1.4702, а критично ниво е 1.4717, като преминаване над него ще сигнализира финал на спада от 1.4805 и последваща корективна фаза, което към момента считаме за малко вероятно.

 

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4704

1.4952

1.4805

1.5301

 

подкрепи

 

 

интрадневни

интраседмични

1.4671

1.4438

1.4629

1.40+

 

 

USD/JPY- посока за деня

 

26.08.2008 г.  Текущо ниво -109.70

                                                                                          

Развива се мащабна консолидационна фаза след 95.75. Техническите индикатори са неутрални.

 

Корективната фаза под 110.27 отчете дъно при 109.03, като все още липсва сигнал за завършеност на тази консолидация. Запазваме очакванията си за преодоляване на 110.27 и 110.66, на път към 113.01, като в интрадневен план е допустим спад до 109.37 за конструкционна завършеност на формацията след 110.27.

 

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

110.37

111.01

110.66

112.36

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

109.37

106.06

109.03

103.79

 

GBP/USD- посока за деня

 

26.08.2008 г.  Текущо ниво - 1.8432

 

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са низходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

 

С последния тест на 1.8803 бе завършена корективната фаза след 1.8512 и понастоящем е възбновен генералния спад с текуща цел 1.7933. Вчерашната корективна фаза достигна 1.8589, като от това ниво наблюдаваме подновяване на спада от 1.8796. Докато двойката се задържа над 1.8405 е допустима кратка възходяща вълна към 1.8505.

 

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.8506-12

1.8803

1.8683

1.9929

Подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.8401

1.80-сентимент

1.8362

1.7643

 

USD/CHF- посока за деня

 

26.08.2008 г.   Текущо ниво - 1.1009

 

Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                 

                                                                                              

Вчерашната консолидация прецизно отговори на очакванията ни, достигайки малко под целта ни при 1.0936, като растежът бе възобновен за 1.1158.

 

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.1063

1.1158

1.1158

1.1236

подкрепи 

интрадневни

интраседмични

1.0936

1.0626

1.0837

0.9639

 

EUR/JPY- посока за деня

 

26.08.2008 г.  Текущо ниво - 161.09

 

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 167.50 и 162.18.

 

Достигнато бе ново дъно при 160.19, като считаме, че потенциалът за 158.03 е все още ненакърнен.

 

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

162.73

170.00- сентимент

163.85

173.62

 

подкрепи 

 

 

интрадневни

интраседмични

160.01

160.01

159.36

158.01