Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток АД

 

 

EUR/USD - посока за деня

29.10.2008 г.  Текущо ниво - 1.2693

Валутната двойка се намира в низходящо движение след върха при 1.4865, представляващ финал на възстановяването от 1.3882 (11.09.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4049 и 1.5194.

Двойката напълно оправда очакванията ни, като вчерашната корективна фаза под резистентното 1.2583 намери подкрепа при 1.2443 и от това ниво последва покачване до 1.2845. След пика при 1.2845 наблюдаваме корективна конструкция, която следва да остане ограничена над 1.2584 преди следващ растеж към 1.2992.

В още по-близък план интрадневната активност изисква суинг до 1.2743, последван от спад до 1.2663, преди растеж до 1.2805, който пък от своя страна ще даде начало на финалния спад за тест на 1.2584 в рамките на консолидацията след 1.2845.

*Времевият интервал на показаната графика е 3-часов.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.2743

1.2996

1.2805

1.3261

 

подкрепи 

 

 

интрадневни

интраседмични

1.2663

1.2584

1.2584

1.20-сентимент

 

USD/JPY- посока за деня

29.10.2008 г.  Текущо ниво -96.89
                                                                                           
Развива се низходящо движение след средносрочния максимум при 110.66. Техническите индикатори са низходящи.

Очаквано двойката намери подкрепа над 94.18 и последва покачване до 99.71. Текущо се намираме в кратка консолидация от ниска йерархия, която притежава потенциал за тест на 95.12 преди нов растеж към 102.41.

DJIA се намира в третата си, възходяща част от консолидацията след 7 882, която следва да прицели последователно 9 783 и 10 103 преди финализиране.

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

97.56

102.41

98.63

103.55

 

подкрепи 

 

 

интрадневни

интраседмични

96.56

90+сентимент

95.12

86.32

 

GBP/USD- посока за деня

29.10.2008 г.  Текущо ниво - 1.5989

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са низходящи на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

Двойката прецизно оправда очакванията ни, като корективната фаза след 1.5271 достигна до 1.6215 и към момента наблюдаваме началото на корективна конструкция от този пик, като минорния спад ще прицели зоната 1.5763. Възходящата корективна конструкция от 1.5271 не е завършена и е желателно след кратка консолидация да видим поредно покачване до 1.6324 и дори до 1.6429 преди финализиране.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

 

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.5763

1.6161

1.5944

1.6324

 

подкрепи

 

 

интрадневни

интраседмични

1.5349

1.5095

1.5271

1.4831

 

USD/CHF- посока за деня

29.10.2008 г.   Текущо ниво - 1.1503
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
В унисон с нагласата ни видяхме спад под 1.1521, който достигна до 1.1431. Интрадневната цел на текущия растеж е 1.1606 преди спад към 1.1383. Критично за цялата конструкция от 1.1748 е 1.1656.


съпротиви 

интрадневни

интраседмични

1.1645

1.1938

1.1748

1.2152

 

подкрепи 

 

 

интрадневни

интраседмични

1.1431

1.1128

1.1388

1.0696

 

 

EUR/JPY- посока за деня

 

29.10.2008 г.  Текущо ниво - 123.02

Достигнат бе нов връх при 169.96, представляващ най-високо регистрирано ниво за последните шестнадесет години и е на практика тест на психологическото 170.00. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 150.85 и 159.24.

Очаквано вчера двойката намери подкрепа над 117.28, като последвалия бурен растеж достигна до 127.32. Предстои по-широка консолидация над 120.30 преди нов растеж към резистентното 130.12.
*Времевият интервал на показаната графика е 3-часов.

 

съпротиви 

интрадневни

интраседмични

125.43

128.80

127.35

132.20

 

подкрепи 

 

 

интрадневни

интраседмични

122.65

111.16

120.31

107.93