Цената на книжата в публичното предлагане на Зърнени храни България АД е фиксирана на 4.5 лв., съобщиха от Централна Кооперативна Банка АД, която е водещ мениджър. Тази цена е била определена на база на търсенето от международните инвеститори.

Разпределените акции са както следва: за местни клиенти – 15% от капитала при получените заявки за 2.52 пъти презаписване, за чуждестранни клиенти – 10% при получени заявки за 1.53 пъти презаписване. Всички лимитирани поръчки с цени под цената на предлагане не бяха удовлетворени.
Информация за разпределените акции ще бъде изпратена до инвестиционните посредници, а сделките ,с които новите акционери ще придобият акциите си, ще бъдат сключени на БФБ на 17 декември 2007г. 

До 25 617 940 обикновени акции бяха предложени за продажба, като съгласно договора за пласиране, водещият мениджър на предлагането имаше възможност да разпредели допълнително още 17 078 560 обикновени акции. Периодът на бук билдинг и приемане на поръчки при международното частно пласиране бе 10 - 14 декември 2007 г., а за публичното предлагане - 12-14 декември 2007 г.