Увеличение на случаите, в които физически и юридически лица ползват по незаконен начин информация, придобита от длъжностни лица, констатира Комисията за финансов надзор. Само за месец декември органът е издал 30 наказателни постановления , в болшинството им именно заради нарушение на този регламент. 16 от глобените са физически лица, а останалите актове са на юридически лица.

Санкцията за физическо лице по линия на незаконното боравене със служебна информация е 20 хил. лв., а за юридическо – 50 хил. лв, съобщи професор Милчо Стоименов, временно изпълняващ длъжността заместник председател на КФН.

За годината надзорът е събрал общо 400 хил. лв. глоби, при съставените 336 акта за нарушения. 

В началото на 2008-ма се очаква да бъдат съставени множество актове на застрахователи по линия на застраховка Гражданска отговорност. Причина е в констатирането на редица случаи на неотчитане в срок на сключените полици, съобщи Ралица Агайн. За тази година по линия на застрахователния надзор са издадени 203 акта, като това е три пъти повече като количество в сравнение с миналата година.

Предстоят и изчисления за това какви са загубите, които компаниите трупат от Гражданска отговорност, като за момента според Агайн размерите са огромни.