Появата на АДСИЦ промени пазара на земята в България. Това съобщиха икономисти и експерти на конференция „Инвестиции в земеделските земи”, организирана от вестник "Дневник".

Главният редактор на вестника Васил Атанасов посочи, че през последните 2 години са поставени основите на бъдещия стабилен пазар на земя в България. „Трябва да се направят още крачки, но пазарът се събуди, започна окрупняване на земите и цената се повиши. Сделките със земя от бутикови вече са „интересни”, изтъкна Атанасов.

Въпреки това пред развитието на пазара на земя все още има трудности, като сред водещите се очертава комасацията /окрупняването на земеделски парцели в един/ на земеделските имоти. Между 2 и 3 милиона са дребните собственици, но ефективността от използването на земята е много по-голяма, ако площите не са раздробени и се обработват. Защото все още инвестициите в земеделието са високорискови и сравнително малко производители се занимават със земеделско производство.

Заместник-министърът на земеделието и продоволствието Бюрхан Абазов съобщи, че 76% от използвата земеделска площ се намира в стопани, считани за едри със собсвеност от над 100 хектара, които са обаче едва 0.6% от всичките земеделските стопанства.

През миналата година в крупни инвеститори, сред които и институционални, са били половин милион декара, а сега са над милион и продължават да растат. С този темп АДСИЦ и други големи фирми до началото на 2009 г. ще владеят 2 милиона декара земя.

Представителите на АДСИЦ на конференцията отбелязаха, че финансовите и институционалните инвеститори са ключови за развието на този пазар. „Появата на АДСИЦ е сделка, от която печелят всички и се промени пазарът на земя в България”, обяви Веселин Петров, изп. дир. на „Елана пропърти”.

По думите му преди появата на АДСИЦ, пазарът е бил неликвиден, непрозрачен, хаотичен и с висока спекулативност, а сделките със земя са били спорадични.

След 2005 г. и появата на АДСИЦ обаче пазарът е станал високо ликвиден и прозрачен, като банките все по-често приемат земеделската земя като обезпечение по заеми.

Експертите посочиха, че институционалните инвеститори са склонни да загърбят своите интереси в името на осъществяването на дългосрочна кауза за въвеждане и подобряване на поземлените отношения в земеделието.