Над 5 млн. лева набра в първите дни от старта на публичното предлагане Адванс IPO Фонд, съобщиха от дружеството. Това е рекорд за привлечени средства при старт на колективна инвестицонна схема у нас, показват данните на управляващото дружество Карол Капитал Мениджмънт. Публичното предлагане на дялове на договорния фонд започна на 23 ноември 2007 г.

Първите инвеститори в единствения у нас IPO фонд са частни лица. Силен интерес има и от пенсионните фондове, допълват от фонда.

Адванс IPO Фонд започна и формирането на инвестиционния си портфейл. Фондът е подал заявка за участие в IPO-то на Енемона АД, подготвя се и участието в приватизацията на румънската Трансгаз, както и в IPO-то на втората по големина словенска банка - Nova Kreditna Banka Maribor.

„През декември и през следващите няколко месеца се очертава силна активност на IPO сегмента в страните от Централна и Източна Европа. Предвид специфичния инвестиционен фокус на фонда, портфейлът ще се структурира по-бавно и ще се изменя доста динамично. Следим няколко многообещаващи IPO-та в региона, като селекцията на конкретните сделки ще е базирана на стриктна оценка на фундаменталната стойност на компаниите и наличието на дисконт на емисионната стойност спрямо нея”, казва Надя Неделчева, портфейлен менджър на Адванс IPO Фонд.

Адванс IPO Фонд дава възможност за косвено участие в публични предлагания на повече от 15 пазара в Централна и Източна Европа.

Дялове на договорния фонд могат да бъдат купени в офисите на Карол Капитал Мениджмънт, като номиналната стойност на един дял е 1 евро. Фондът ще изчислява емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете 2 пъти в седмицата – понеделник и четвъртък.