Вчера в 03:00 ч. "АЕЦ Козлодуй"  изпълни производствения си план за първото шестмесечие на годината, в съответствие със съгласувания с "Електроенергиен системен оператор" ЕАД график за натоварване.

АЕЦ  произведе 7 309 360 мегаватчаса електроенергия. Съществен принос за този резултат имат надеждната експлоатация на двата 1000-мегаватови блока и високото качество на работа на персонала в атомната централа.

Днес, 29 юни 2010 г., пети и шести енергоблок работят със 100% натоварване на мощността.