Днес на Българска фондова борса ще бъдат въведени за търговия акциите на две дружества – Етропал АД и Хидроизомат АД. И двете компании осъществяват вторично публично предлагане / SPO /.

 

Размер на емисията на Етропал АД е 5 млн. лв., разпределен в същия брой акции с номинална стойност 1 лев всяка. Присвоеният борсов код е ETR. Дружеството ще предложи 1.4 млн. акции с лимитирана цена от 7.95 лв. за брой

 

Размерът на емисията на Хидроизомат АД е 1 299 122 лв., разпределен в същия борй акции с номинална стойност 1 лев всяка. Присвоеният борсов код е HYDRO. От компанията ще предложат 300 хил. от старите си книжа на нови потенциални инвеститори. Цената на въвеждане за борсова търговия ще е 5 лв., става ясно от проспекта на дружеството.