ЗПАД Булстрад АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28 януари 2008 г., стана ясно от днешния брой на Държавен вестник. На него ще се гласува за придобиване на акции от капитала на застрахователна компания Български имоти АД и на животозастрахователна компания Български имоти АД.

Акционерите на застрахователното дружество ще гласуват и за промени в състава на надзорния съвет, както и ще избират отговорен актюер.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 13 февруари 2008 г. при същия дневен ред независимо от представения брой акции.

До този момент на борсата са изтъргувани 23 акции на ЗПАД Булстрад АД, като средната цена отбелязва повишение с 2.43% до 285.51 лв.