Комисията за защита на конкуренцията / КЗК / разреши придобиване на контрол от страна на Алфа Финанс Холдинг АД върху Брокер инс ООД. Сделката ще бъде осъществена чрез покупка на 51% от капитала на дружеството.

КЗК постанови предварително изпълнение на решението.

Алфа Финанс Холдинг АД е мажоритарен собственик на над 60 български предприятия в областта на финансите, леката промишленост, медии, реклама, информационни технологии, недвижими имоти и др.

Брокер инс ООД оперира на пазара на застрахователното и презастрахователното посредничество. Според уведомлението, придобиването ще допринесе за положителното развитие на дружеството, привличане на нови клиенти и повишаване на качеството на услугите.

Комисията установи, че предстоящата концентрация не би могла да доведе до създаване на господстващо положение на разглеждания пазар.