Алфа Финанс Холдинг АД и Евро Брокер АД - Скопие са постигнали споразумение за стратегическо сътрудничество.

Споразумението предвижда Алфа Финанс да придобие 51 на сто от капитала на македонския Евро Брокер. Досегашният собственик - Драган Лесич - ще си запази 49 на сто от капитала и пълен контрол върху мениджмънта на дружеството, съобщава БТА.

Бъдещият бизнес модел предвижда сериозни инвестиции и ноу-хау с цел утвърждаване и развитие на Евро Брокер като водещ инвестиционен посредник на македонския пазар. Сделката ще бъде приключена през първото тримесечие на 2008 г.

Наскоро Алфа Финанс Холдинг АД придоби 98,29 на сто от капитала на Интернационална приватна банка АД - Скопие, чието ново име е Капитал Банка АД. Дружеството работи три основни направления - финансови услуги, недвижими имоти и индустриални минерали в България и Югоизточна Европа.

В структурата на дружеството работят близо 3000 души. Групата управлява активи на стойност над 500 млн. евро.