Шуменското дружество Алкомет финализира през този месец сделка на стойност 7.5 млн. евро с италианската фирма MINO S.p.A. Инвестицията е за изработване и монтаж на нов междинен валцов стан за валцоване на ленти и фолио, снабден с автоматизирана система, филтрационна система за пречистване от маслени аерозоли на изпусканите в атмосферния въздух организирани емисии, филтрираща система за маслото за валцоване, охлаждаща система и система за снижаване нивото на шум.

 

Дружеството разпространи тази информация чрез борсата в потвърждение на публикуваните си инвестиционни намерения. Инвестицията цели повишаване производителността на фолиеви продукти, снижаване на тяхната себестойност, повишаване качеството на произвежданата продукция, създаване условия за производство на по-стойностни продукти и не на последно място заздравяване и подобряване на позициите на компанията на Европейския пазар на фолиеви продукти – твърди компанията.

 

От началото на годината до края на септември Алкомет е спял да реализира над 35 хил.тона продукция за близо 166 мил. лв., което е с 39% повече спрямо същия период на 2009 год.

 

Днес акциите на шуменската компания поскъпват с 0.26%.