Американците се чувстват все по-нещастни и неудовлетворени от работата си, въпреки ширещата се безработица в страната, сочат резултатите от проведено социологическо проучване.

Само 45% от общо 5 000 анкетирани заявяват, че се чувстват доволни от професионалния си път. Щастливите в службата, обаче, прогресивно намаляват. През 1987 г., когато за пръв път е проведено подобно проучване, те са били 61%.

Спадът в удволетвореността от професионалното поприще обхваща всички възрастови групи, като е най-силен при младите хора /25-34 г./.

Обяснението за професионалния песимизъм сред гражданите на САЩ се корени в орязването на някои привилегии, както и по-високите пенсионни и здравни вноски, които работниците и служителите трябва да плащат. Освен това, ръстът на заплатите и надниците значително се е забавил, особено в последните години.

Парадоксално, обаче, от 20 години насам се отчита ръст в производителността на труда.