Г-н Пръмов, за един гражданин, със средновисока обща култура, ако прочете материалите за случващото се около БФБ, веднага ще изникнат поне два въпроса. Какъв е проблемът на БАЛИП и какъв е проблемът с борсата?

 

Едно малко предисловие. Ако човек чете материали, свързани с така наречения бунт на брокерите и конфликт на БАЛИП и ръководството на БФБ, не може да не отбележи две неща.

Първо, че този конфликт и тази дискусия, както я наричат някои журналисти, се развива на страниците на един единствен вестник, който се явява ведомствен спрямо основния „подбудител” между ръководството на борсата и Асоциацията на лицензираните лицензионни посредници. Булброкърс. Това е първото нещо, което искам да отбележа и спирам до тук.

Второто нещо, което искам да отбележа е, че всъщност конфликтът не е ясно какъв е. Дори, ако се четат дадените интервюта, писани на хартия.

 

Прощавайте, но се говори за някакви големи суми, разпределяни за заплати .....

 

Говори се за следното. Първо, говори се за неспособността на Съвета на директорите в сегашния си състав да управлява борсата ефективно. Само ще отбележа, че в приетите от Общото събрание, включително с гласовете на опонентите от БАЛИП /по-нататък ще се спра на темата, кои бяха те и колко на брой/, бяха приети отчетите за 2007 г., от които излизаше, че приходите са удвоени /контратезата на опонентите беше, че приходите са се удвоили, защото пазарът бил такъв/, но печалбата е утроена. Печалбата не се е утроила от само себе си. Печалбата е увеличена с 200% и това не е станало от само себе си и с некадърно управление.

Колкото до заплатите. Аз недоумявам откъде се взимат цифри от 6 000 лв. на месечна заплата. Защото моето собствено възнагражение, като член на съвета на директорите, е установено на една средна месечна заплата за борсата. И то нито в един момент не е надхвърляло 3 000 лв. бруто, с осигуровки, с всичко.

 

Това за месец ли е ?

 

Това е за един месец. Сега, аз знам, че 3 000 лв. са много пари. Обаче на борсата работят 38 души, уникални специалисти. Включително, с извинение и лицата, които са в техническите отдели, са уникални специалисти. Те не са взаимнозаменяеми. Това са кадри, изградени с години. И естествено, че ще получават такива пари, които да ги задържат иначе ще отидат да работят в инвестиционен посредник.

3 000 лв. за момента са достатъчни да задържат висококвалифицирани, пак ще повторя – уникални специалисти на работа в Българската фондова борса. Това е поантата. Това е важно. Ако са необходими 5 000 лв. – толкова ще им плащаме. Това е. Но не е това най-важното.

Веднъж ръководството целокупно беше обвинено в некадърност. Втори път борсата бе обвинена, което беше изключително шизофренично обвинение, че работи за печалба. Цитирам дословно.

 

От кого е било обвинението?

 

От ръководителя на БАЛИП тогава, изпълнителен директор на Булброкърс, за когото стана дума малко по-рано. Правим връзката с ведомствения печат. Борсата не трябвало да се стреми само към печалба, а да изпълнява и други функции. И аз го попитах – „Какви функции, господине”?

 

Защо не го кажете името?

 

Г-н. Рачев. Питам го всъщност, каква друга функция трябва да изпълнява борсата? Социална ли? Ние да не сме дом за социално слаби? Ние сме акционерно дружество. Акционерните дружества работят за печалба. Ние разпределяме дивидент, двойно по-висок от миналогодишния и сме обвинени в некадърност. Какво повече да ви кажа?!

Когато се гласуваха тия „обвинения”, предложенията на този кръг от ръководството на БАЛИП, на събранието за промяна в Съвета на директорите, се видя какво е настроението в инвестиционната общност, каквато те претендираха, че представляват. Техните предложения бяха продкрепени от по-малко от 1/15 от представените гласове.

В БАЛИП категорично нямаше единство по въпроса и чест им прави на БАЛИП, включително чест прави и на г-н Рачев, че осъзна фиаското на цялата тази драма, която се опитваха да раздухат. Но това беше буря в чаша вода. И се стигна до бързото свикване на извънредно събрание и избор на ново ръководство на БАЛИП.

А откъде тръгна всъщност този опит за създаване на драма? Има въпроси за изясняване. Винаги ги е имало. Един от тези въпроси, макар и не най-важният, е този с мандатите на членове на Съвета на директорите на борсата.

По-важният въпрос е този за взаимодействието между ръководството на борсовия оператор. Все пак настъпиха сериозни промени на нашия пазар с въвеждането на нова търговска платформа, имаме и нови търговски правила, изменение в законодателството от миналата година, и някъде където комуникацията не е била достатъчна връзките са се късали. Това се случва обективно. С добронамерените инвестиционни посредници сме водили разговори на персонално ниво и въпросите са били отнасяни към Съвета на директорите и са били решавани.

Има по-генерални проблеми, които трябва да бъдат обсъждани с по-широка представителност. И да не включват само и единствено инвестиционните посредници, защото те са важни, но далеч не най-голямата част от цялостната инвестиционна общност. И затова идеята първоначално беше за създаване на консултативен съвет. Исканията, представени от предишното ръководство на БАЛИП, бяха извратени до степен да искат контролен съвет. Това е големият проблем. Те предлагаха Контролният съвет да е орган, който да налага вето, с който да бъдат съобразявани всички решения на Съвета на директорите, и който да може да налага вето върху тези решения, които не желае или не одобрява, и в същото време да не носи никаква отговорност. Борсата има едностепенна система на управление. Контролният съвет, като какъв се явява – ние така и не успяхме да разберем. И никой не разбра и на Общото събрание. И закономерно това предложение беше отхвърлено, защото е шизофренично.

 

Как обаче ще се регламентира този съвет?

 

Няма как. В нито един закон го няма това. Нито в Търговския закон, нито в специалните закони. Това, което трябва да се направи и това, което ние се забавихме да направим, единствено поради тази нелепа конфронтация, е да се създаде Борсов съвет.

Борсовият съвет ще бъде нещо повече от Консултативен съвет. Този съвет ще включва представители и то равнопоставени, а идеята за Контролен съвет на БАЛИП, не предвиждаше равнопоставеност. Равнопоставеност в представянето на отделните членове на инвестиционната общност и отделните групи съставящи тази общност. Предвиждаше се доминация на БАЛИП – глупаво. БАЛИП е една трета от пазара. Две трети са банките. Те нямат такива претенции – защо ли!? Това е въпросът, който г-н Рачев трябваше да си зададе. „Абе аз като съм тръгнал с тези претенции, интересно дали Асоциацията на банките в България/АББ/ ще ги подкрепи”. Този е първият въпрос, който той трябваше да си зададе. И той не си го е задал. И затова вече не е председател на БАЛИП.

Борсовият съвет е истински важният орган и то орган постоянно действащ, който одобрява правилника на борсата, не толкова да го одобрява, а да го изработва. Всички други важни неща – документи, свързани с дейността на борсовия оператор, и въобще с дейността на капиталовия пазар.

 

В него ще влизат и БАЛИП и банките!?

 

Задължително, и не само те, и асоциацията на индустриалния капитал, и управляващите дружества и асоциацията на пенсионните фондове, има маса институции, които трябва да бъдат представени, и то РАВНОПРЕДСТАВЕНИ. Тази драма не се е състояла. Защото всички мислим еднакво. Утре имаме заседание на Съвета на директорите, на него ще бъдат разгледани тази въпроси, за които в момента говорим, за въпросния съвет и неговата форма. Ние изчаквахме да се появи новото ръководство на БАЛИП – то вече е факт. Чудесно! Сега ще имаме начин да говорим без да разменяме лични нападки. Защото цялата буря в чаша вода беше според мен, това е лично мнение, плод на дългогодишно наслагвани личностни противоречия. Според мен, имаше личностни противоречия. Имало е проблеми за решаване. Ние можем да ги решим без да се караме. Защото в края на краищата, това, което старото ръководство на БАЛИП се опитваше да представи като основен недъг на борсата, и което беше отхвърлено от собствените им колеги, е простичкият факт, че от седем члена на Съвета на директорите трима бяха от средите на БАЛИП. Трима от седем! И един-единствен представител имаше на Асоциацията на българските банки. Те никога не са поставяли това като въпрос. Защо БАЛИП с трима представители, включително изпълнителен директор, който е председател на Съвета на директорите на ИП, не на застрахователна компания или консултантска къща, а на инвестиционен посредник, изведнъж става става големият проблем на БАЛИП. Е, оказа се, че големият проблем на БАЛИП е защо е това лице, а не друго.

Тези междуличностни противоречия замъгляват картината, изострят принципните взаимоотношения между институциите. В случая между борсата и група нейни акционери, обединени в съсловна организация наречена БАЛИП. И, слава Богу, има всички предпоставки това всичко да изчезне.

 

За мандатите обаче не казахте?

 

Този въпрос, според мен, трябва да бъде изяснен на Извънредно събрание. Аз не виждам какъв е проблемът, това е мое лично мнение не сме го обсъждали в Съвета на директорите. Та моето мнение е, че Съветът на директорите трябва да свика Извънредно събрание. Да решим този въпрос. Аз лично нямам никакъв проблем, включително да бъда сменен във всеки един момент. Защото, както г-жа Илкова справедливо посочва в интервюто си пред вашата медия, всеки един член на Съвета на директорите може да бъде сменен по всяко време на Общото събрание, независимо от мандата си.

Споменавайки г-жа Илкова, искам да се върна на темата за Борсовия съвет, като помощен орган на Съвета на директорите. Тази идея не е моя, не е на БАЛИП, а на Виктор Папазов. Т.е. пак повтарям. Това, което той нарече Борсов съвет и функциите, които Виктор Папазов смята, че един такъв съвет трябва да изпълнява, е нещо средно между Консултативен съвет /когото можеш да питаш или не/ и т.нар. Контролен съвет, който е един правен абсурд, защото той ще изпълнява определени функции. Има добра воля надявам се и от двете страни. И сега, след като са отстранени поне видимата част от персоните, които имат проблеми помежду си мисля, че ще можем доста бързо да постигнем същата симбиоза между борса и инвестиционни посредници, за да не стават кочини. Кочината означава едно нещо – отлив на външни инвеститори. Тях не ги интересува, кой е прав – Рачев, Илкова или Пръмов. Те виждат, че има проблем. Взимат си парите и изчезват. Същото важи и за българските инвеститори.

 

*Заглавието е на редакцията