Смесеният закрит аукцион, на който ще бъдат предложени още 20% от капитала на Ломско пиво АД, ще се проведе от 9:30 до 11:00 часа в четвъртък / 6 декември/ на Българска фондова борса – София АД .

Мажоритарният собственик на пивоварната, АгроИнвест Инженеринг АД, ще предложи за продажба 900 000 броя акции. Ще се приемат както лимитирани, така и пазарни поръчки при инвистиционните посредници, които са членове на БФБ. Минималната цена за лимитираните поръчки е 3,50 лева и няма фиксирана максимална цена.

Мениджъри на емисията са БенчМарк Финанс АД и Юробанк И Еф Джи България АД.

При провеждането на първия смесен закрит аукцион през юли 2007 г. бе заявено, че приетата от мажоритаря политика по отношение на бъдещата продажба на Ломско пиво АД и търговията му на борсата, е осигуряване на 35-40% свободно търгуем обем акции до пролетта на 2008 г.