Аукционът за продажбата на правата от увеличението на капитала на Енемона АД ще се проведе в сряда, 23 декември. Това съобщават от Българска фондова борса.

На инвеститорите ще бъдат предложени 565 128 броя права, срещу които не са записани акции. Съгласно Правилника на БФБ-София АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала.

Поръчката се въвежда в рамките на една минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 часа до 13:45 часа.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!