Как икономическата криза се отразява върху автомобилната промишленост - темата бе в центъра на дебат, който се проведе в Европейския парламент. Автомобилният сектор дава работа на 12 милиона души в Европа.

Продажбите на автомобили обаче са спаднали драстично през последните месеци, а тенденцията се очертава да се задържи такава. Междувременно Европейската инвестиционна банка обяви, че ще отпусне заем от 3 млрд. евро за спасяването на сектора. по този повод Венсен Блерваг, директор на отдел “развитие” в Ертико – фирма, занимаваща се с “интелигентен” транспорт в Европа заяви, че модернизацията е основен двигател на конкурентноспособността на транспорта в Европа.

За да преодолеем кризата, настъпила в транспортния сектор, са необходими два вида дейности. От една страна са нужни краткосрочни мерки, които да стимулират продажбите и от друга – да продължат усилията в областта на изследванията и научната дейност, така че да се модернизира транспорта на “утрешния ден”, който да стане по-сигурен, по-ефикасен и разбира се, по-щадящ околната среда. “Ертико”, както и останалите ни партньори, сме активно ангажирани с работа и по двата приоритета. Евтините автомобили биха могли да бъдат отговор на икономическата криза, така е. Аз обаче не съм съвсем убеден, че настоящата криза в транспорта се дължи изцяло на разразилата се световна икономическа криза.


Световната криза само е задълбочила вече съществуващите в сектора проблеми. Свидетелите сме на промяна в търсенето по отношение на мобилността. Необходимо е да вземем предвид тази промяна, за да отговорим адекватно на търсенето на клиентите, посочи експертът. Те желаят да получат повече информация, за да вземат най-правилното решение относно време, начин на придвижване, цена на превозното средство и екологична ангажираност. Това разбира се не означава, че говорим единствено и само за автомобили. Трябва да имаме много по-широка концепция за транспорта и мобилността. Нека обаче се върнем на автомобилите. Хвърлени бяха много усилия, за да станат колите ни много по-сигурни. Резултатите са налице и те са доста задоволителни. Естествено, трябва да работим и върху производството на много по-щадящи околната среда автомобили, без обаче да се фокусираме единствено върху колите.

Европейската комисия вече създаде много важна инициатива в тази насока, наречена “Green Car”. Ние ще трябва да поработим и върху инфраструктурата, за да направим и нея “по-интелигентна”. Например: добре е системата от светофари да бъде синхронизирана, така че да се намали спирането на автомобилите и престоят им на едно място. Добре би било да съществува и информационна система за трафика или паркингите, така че да се спести немалко ненужно придвижване от едно място на друго. Трябва да се работи и с шофьорите. У тях трябва да бъде възпитана необходимостта да шофират по-отговорно и по-икономично – тук имам предвид все по-популярната система еко-драйвинг. Мисля, че ако успеем да се справим с всички тези неща, така нареченият интелигентен транспорт” би могъл, поне отчасти, да се превърне в решението на проблема. БГНЕС