Вчерашния срив на Българската фондова борса доведе до спад на цената на акциите на всички ликвидни дружества. Едно от тях е ТБ Българо-американска кредитна банка, чийто книжа паднаха с над 14%.

Обърнахме се към Венета Иилиева, директор за връзки с инвеститорите на финансовата институция с няколко въпроса за това, на какво се дължи силният спад на акциите, може ли и в България да има фалирали банки.

 

На какво според Вас се дължи силният спад на акциите на Българо-американска кредитна банка?

Още от първичното публично предлагане на акциите на банката през 2006 г. БАКБ e възприела политика да не коментира движенията на борсовата цена на акциите на банката. Коментари не са правени нито, когато цените се покачваха значително, нито сега при техния спад.

В това отношение се придържаме към класическото разбиране, че в краткосрочен план пазарът е машина за гласуване, а в дългосрочен – машина за оценяване. Това, което пазарът дългосрочно оценява, е рентабилността, а за нея може да се съди по нашите резултати, които продължават да бъдат добри.

Също така считаме, че е важно движението на цената на една акция да се разглежда в по-дълги периоди и то в контекста на целия пазар. В този аспект за последната година цената на акциите на БАКБ се е понижила с 51%, а индексите на БФБ както следва: SOFIX с 57%, BG40 - с 63% и BGTR30 - с 55%.

Смятате ли, че инвеститорите се притесняват от думата „американска” в името на трезора?

Не сме получавали подобни индикации. Инвеститорите и клиентите ни са добре информирани за дейността на банката и за нашата стратегия да подкрепяме българските предприемачи. Банката не развива дейност извън пределите на България, а думата „американска” в името произтича от името на създателя на банката и доскорошен мажоритарен акционер – Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ).

Както е известно, на 29.08.2008 г. БАИФ продаде 49.99% от капитала на БАКБ на Allied Irish Banks,p.l.c. – една от най-големите банки в Ирландия, чиито активи към 30 юни 2008 г. са над 182 милиарда евро.

Смятате ли, че някаква инициатива от Ваша страна би успокоила инвеститорите, така че да опазите акциите си от спада?

Основната "инициатива" винаги е била постигането на добри резултати от дейността, съчетани с разумно управление на рисковете и стабилна капиталова и ликвидна позиция. Това е формулата на управление на БАКБ за изминалите повече от 10 години от създаването й и тя не се е променила.

Има ли признаци трусовете от последната седмица и по-специално акцията за спасяване на американски банки да въздействат върху стабилността на нашия банков сектор?

Развитията навън за момента се отразяват косвено на местния пазар чрез промени в цените на акциите и на цената на финансовия ресурс.

Българският банков сектор е стабилен и добре капитализиран и се намира под силния банков надзор на БНБ. При успех на действията на американските, европейските и азиатските централни банки и правителства за възстановяване на нормалното функциониране на пазарите няма причини да се очаква, че българската банкова система може да бъде сериозно засегната от кризата.

Смятате ли, че и в България може след време да има фалирали банки, както в САЩ?

Последните сътресения на най-старите финансови системи идват да покажат, че има много възможни рискове и неочаквани събития. Местният пазар е в добрата позиция да е близък свидетел на развитията, но и да има време да предприеме мерки, за да се избегнат драстични трусове при нас.

Има ли според Вас начин нашият пазар да не се влияе така панически от случващото се в САЩ?

В ерата на интернет едва ли е възможно да бъде ограничавана както паниката, така и еуфорията.

 

* Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение