Икономическото възстановяване на Великобритания ще продължи, но с по-бавен темп от очакваното. Такова е становището на Bank of England, оповестено днес.

По този начин централната банка коригира зададените през месец май перспективи пред икономиката на страната.

В средносрочен план от банката очакват леко покачване на инфлацията, но на годишна база потребителските цени ще отчетат понижение под зададените 2% до 2012 година.

Днес в медиите бяха изнесени и данни за безработицата във Великобритания.

Броят на хората, които подават молби за помощ при безработица, е спаднал по-малко от очакваното, показват правителствените данни, изнесени в медиите днес.

Според тях през юли молбите са  с 3 800 по-малко от предходния месец, при очаквани поне 16 хил. по-малко.

За периода април- юни равнището на безработицата пада на 7.8%, спрямо 8% през периода януари - март.

Директната интерпретация на тези данни е свързана с икономическия растеж, който явно не е толкова стабилен.

Планираните от правителството по-нататъшни съкращения в бюджетната сфера ще доведат до още по-голям брой на безработните, което в допълнение с проблема в частния сектор би довело до ръст на безработицата от 9% през първата половина на 2012 година, според икономисти.

Новината веднага притисна британския паунд, който спадна към долара до $ 1.5675.