Японската централна банка ще прекрати действието на някои от спешните си мерки за борба с финансовата криза в края на годината.

Ключовият лихвен процент остана непроменен на равнище от 0.1 %. Японската банка се бори срещу кредитната криза с изключително ниски лихви на заемите и други стъпки за подкрепа на изпитващите затруднения компании, като програма за изкупуване на корпоративни дългове. Програмата приключва в края на декември.

Дефлацията в Япония е отпуснала хватката си през септември след четири поредни месеца на рекорден спад на потребителските цени, сочи официалната статистика.

Спадът е по-малък от безпрецедентния срив от 2.4 %, регистриран през август.

Цените в Токио, показател, който се обявява с месец по рано от общите за страната данни, са паднали с 2.2 % през октомври на годишна база. БГНЕС