Строителните фирми ще имат възможност да прехвърлят към Българската банка за развитие вземанията си от общините по европейските проекти. Това съобщиха вчера от ББР и обявиха, че започва програма за изкупуване на задълженията на общините към строителите.

Става дума за покриване на вземания по сключени договори по обществените поръчки по оперативните програми "Околна среда", "Регионално развитие" и "Транспорт", както и по програмите на държавен фонд "Земеделие", пише "Сега".

Банката ще прилага 7% годишна сконтова лихва. Условието е договорите да са изпълнени в пълен обем и да са признати от съответната община.

От кандидатите се изисква сериозен списък от документи - договори за строителство с графиците за изпълнение: издадени към общините фактури и сертификати, потвърдени от строителен надзор; актове за извършени дейности, приети от компетентен орган; сертификат за плащане и др.

Срокът за одобрение е до 14 дни след получаване на всички необходими документи във финансовата институция. От банката се ангажираха, че след одобрението финансирането ще се отпуска веднага. ББР разчита на собствен финансов ресурс за програмата. Няма ограничение за броя и размера на вземанията, които ще бъдат цедирани, уточниха оттам.

Целта на изкупуването на дългове е да се влее финансов ресурс в строителството, определяно като един от значимите сектори в икономиката. Разплащането на дължимите от общините суми в по-кратък срок ще даде възможност за издължаване на средства и към подизпълнители, защото в сектора междуфирмената задлъжнялост е сериозен проблем.

По последни данни на Камарата на строителите в България от март задълженията на общините към строителния бранш са на стойност около 200 млн. лева.