Две банки са дали гаранции за Мостстрой АД пред Агенция пътна инфраструктура. Солидарност с дружеството в отговорността за изпълнение на строителните работи по магистрала "Тракия" от Ямбол до Карнобат са дали и останалите участници в консорциума, каза в предаването "Седмицата" на Дарик радио Божидар Йотов, председател на Управителния съвет на АПИ.

Дружеството не е във фалит, има процедура по несъстоятелност, има синдик, има план за оздравяване, така че тези фактори ни дават сигурност към момента, че изпълнението на обекта не е застрашено, посочи още Йотов.

От интервюто с него стана ясно, че Агенция Пътна инфраструктура е наложила санкция на TRACE за забавяне на отчет за свършена работа по договор за строителство.

Удържани са 25% от размера на средствата, дължими за вече построен обект. Ако Трейс успеят да наваксат това забавяне в отчитането на свършената работа, тези средства ще им бъдат върнати, каза Йотов.

Санкцията е съобразена с клауза в договор със строителната компания, а причината да има такава се корени във факта, че ненавременното пристигане на документацията бави АПИ през европейските финансиращи програми и така се възпрепятства темпото на усвояемост на средства.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!