На 19 декември тази година БенчМарк Фонд Имоти АДСИЦ е сключил окончателен договор за покупко - продажба за продажба на два от магазините, разположени в Търговски център, находящ се в град Пловдив, ул. Недко Каблешков, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на Българска фондова борса.

Цената по сделката е 2 988 600 евро, без включен ДДС.

БенчМарк Фонд Имоти АДСИЦ продаде още пет от магазините в търговския център в Пловдив през октомври. Цената на седлката тогава беше 5.5 млн. евро без ДДС.

Нека припомним, че търговският център бе купен от дружеството със специална инвестиционна цел през 2005 г. за 3.25 млн. евро.