10.26% е било равнището на безработицата през февруари, съобщиха от Агенцията по заетостта. Увеличението на безработицата на месечна база е от 0.36%, уточняват от ведомството.

В сравнение с февруари 2009 г. равнището е с 3.57 процентни пункта по-високо, допълват от агенцията.

Новорегистрираните в бюрата по труда безработни за месец февруари са 37 478 души. Това е с около 29 000 по-малко спрямо месец януари.

Според данните на агенцията, най-много са новорегистрираните безработни в  секторите „услуги” (47.5% при 60.4% през януари) и „индустрия” (30.1% при 19.1% през януари).

Най-голям е делът на безработните лица, регистрирали се през февруари, от преработваща промишленост (19.4% при 11.6% през януари) и търговията (19.1% при 10.9% през януари), следва строителството (9.8% при 6.9% през януари).

При рисковите групи на пазара на труда се отчита увеличение с 5% на безработните младежи до 29 г. и с 2.9%. на безработните над 50-годишна възраст, сочат още данните на Агенцията по заетостта. Намалява броят на регистрираните  безработни лица с трайни увреждания, макар и незначително - с 0.2%.

През месеца в бюрата по труда са заявени общо 9 504 свободни работни места. Обявените в реалната икономика свободни места са над 90.5% от всички заявени,  8.5% са местата по програми за заетост и едва 0.8% са тези по мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта.

Трудовите посредници в бюрата по труда са устроили на работа в реалната икономика 7 542 безработни лица през месец февруари. 
Равнището на безработица продължава да е по-ниско от средното за страната в София-град - 3.47%; Габрово - 7.26%; Бургас  - 7.35%; Варна - 8.39%; Стара Загора - 8.18%; Пловдив - 9.02%; Перник - 9.29%.  В останалите 21 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите Смолян - 18.11%; Търговище - 17.52%; Монтана - 16.47%; Шумен - 16.13%; Разград - 15.98%; Видин - 15.85%; Силистра - 15.17%; Враца - 14.21%; Ловеч - 13.76%;

Пазарджик - 13.29%.

Стойностите на равнището на безработица в областите Хасково /10.33%/,  Велико Търново /10.44%/ и Русе /10.46%/ продължават да са много близки до средната стойност за страната, сочат още данните на агенцията. 

За месец февруари подадените уведомления за масови съкращения са за 506 души от 14 работодатели, предимно в сектор „Услуги” .