Централна и Източна Европа са излезли от икономическата криза, но бавно ще бъде постигнат стабилен растеж и безработицата ще остане висока, съобщи Виенският институт (WIIW) за международни икономически изследвания. България се очаква да регистрира нулев растеж на БВП през 2010 г.

След дълбоката рецесия през 2009 г. "повечето страни от региона излязоха от кризата", съобщи институтът в свой доклад.

Полша е била единствената страна от региона, която е регистрирала растеж през 2009 г. и се очаква и тази година да спомогне за прогнозирания среден растеж от 1,0% за 10-те нови държави членки на ЕС след спада от 3,6% миналата година.

Данните за отделните страни обаче не са така позитивни. Докато България, Унгария и Румъния се очаква да регистрират нулев растеж през 2010 г., според прогнозите Брутният вътрешен продукт (БВП) на Естония, Латвия и Литва ще се свие съответно с 1,5%, 4,5% и 3,0%.

Виенският институт прогнозира растеж от 1,0% за Чехия, Словакия и Словения и 2,5% за Полша.

"Очакваме всички страни от региона отново да постигнат растеж едва към 2011 г.", посочва институтът.

"Той може да се увеличи леко през 2012 г., но като цяло ще бъде по-бавен спрямо периода преди кризата", допълва същият източник.

За следващата година Виенският международен институт прогнозира среден растеж от 2,8% на 10-те нови държави членки на ЕС. Той ще бъде последван от растеж от 3,6% през 2012 г.

Кандидатката за членство в съюза Турция ще отбележи ръст от 4,0% през тази година, 3,0% през 2011 и 5,0% през 2012 г. Икономиката на Хърватия се очаква да се свие тази година с 1,0% и да отбележи растеж от 2,0% и 2,5% през следващите две години.

Безработицата също се очаква да се увеличи тази година, след което бавно ще намалява в следващите години.

Допълнителна опасност са последиците от проблемите в Гърция за перспективите за присъединяване на страните от региона към еврозоната, допълва институтът.

"Тези проблеми могат да попречат на плановете на новите държави членки, които са основали средносрочната си икономическа стратегия на възможно най-ранното приемане на еврото", отбелязва същият източник