Безработицата в еврозоната през април се е покачила до 10.1%, сочят данните на европейската статистическа служба Евростат.

От службата припомнят, че през март безработицата в 16-те държави от валутния съюз беше точно 10 процента, а през април 2009 г. – 9.2 на сто.

За целия Европейски съюз, обаче, безработицата остава без промяна на 9.7%, уточняват от Евростат. На годишна база тя е с точно процент по-висока /през април 2009 г. е била 8.7 на сто/.

Общо безработните в еврообщността са били 23.311 милиона души през април, от които 15.860 милиона са в държавите от еврозоната. На месечна база броят на безработните лица се е увеличил с по 25 хиляди души и в целия ЕС, и в 16-те страни от валутния съюз. На годишна база пък е отбелязано увеличение от, съответно, 2.4 милиона и 1.275 милиона души.

На годишна база безработицата сред мъжете в еврозоната през април е нараснала от 9 до 10 процента, а за цялата общност – от 8.7% до 9.8%. При жените през април пък безработицата е скочила на годишна база от 9.5% до 10.2% в еврозоната и от 8.7% до 9.5% в целия съюз.

Продължава да расте и безработицата сред младежите до 25 години.  През април 2010 г. спрямо април 2009 г. тя е скочила до 20% в еврозоната и 20.6% ва целия ЕС. Най-малко са безработните младежи в Холандия /8%/,  а най-много – в Латвия /44.6% през първото тримесечие на 2010 г./ и Испания /40.3%/. Естония също е сред шампионите в Европа по младежка безработица – 39.8% през първите три месеца от годината.

Единстевно в Германия безработицата през април е паднала на годишна база. В останалите 26 страни-членки на ЕС са регистрирани ръстове. Най-малки са били те в Люксембург /от 5.3% до 5.4%/ и Малта /от 6.9% до 7%/. Най-рязък скок на безработицата на годишна база през април пък е отчетен в Естония /от 11% през първото тримесечие на 2009 г. до 19% през първото тримесечие на 2010 г./, Латвия /от 15.4% до 22.5%/ и Литва /от 11.2% % през първото тримесечие на 2009 г. до 17.4% през първото тримесечие на 2010 г./.